• image1.jpg

Elitutredningar

 • Pris

  Enligt överenskommelse utifrån behov.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi erbjuder eget boende för vuxen med medföljande barn.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår erfarenhet, efter att under flera år ha arbetat med insatsen skyddat boende, är att insatsen alltför ofta drar ut onödigt länge i tid. Vår erfarenhet är också att det kan vara klokt att skyddspersonen erbjuds ett komplett skyddsprogram med skydd, utbildning och stöd, samtidigt som ett Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Elitutredningar verksamhet kvalitetssäkras genom SOSFS 2011:9.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetssäkras genom ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Elitutredningar

 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Gravida kvinnor år-
 • Par år-
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2020-01-27
Elitutredningar

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida