Logo
 • image1.jpg
 • image2.JPG

Kronbacken

 • Pris

  Från 1895kr/vårddygn.

 • Antal platser/Boendeform

  21 platser.

 • Ramavtal

  Fjärde storstadsregionen, Norrköping.

 • Verksamhetsbeskrivning

  I skrivande stund 2020-04-15 har vi lediga platser på Kronbacken, vi ser fram emot att Du hör av dig! Kronbacken: https://www.visionomsorg.se/kronbacken På Kronbacken erbjuder vi plats för din klient med såväl kortare som längre behov av insats. För den klienten som har behov av behand Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer upp samtliga insatser enligt följande modell: Varje vecka möts klient och mentor och utvärderar insatser och utveckling. Vi gör det med tanken om 50/50, dvs vi utvärderar vår del och klientens del i arbetet. Var fjärde vecka genomförs s.k. Klient-SPM där vi gemensamt utvär Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Hos oss finns möjlighet till utslussning i egen lgh i närliggande kommun alt. Norrköping/Linköping.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder dagliga, valbara kollektiva aktiviteter men väljer att fokusera på individens behov för att finna en adekvat sysselsättning för den enskilde. Det finns en tydligt struktur för såväl kognitiva som fysiska aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  På Kronbacken bor man så kort eller lång tid man behöver.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid inskrivning sker alltid ett studiebesök initialt. Syftet med det mötet är att formulera vårt "erbjudande" till klienten. Vi tänker att ingen blir placerad hos oss, man måste själv välja att vara på Kronbacken. När erbjudandet formulerats får klienten och handläggaren möjlighet att komm Läs mer...

 • Organisation/Personal

  På Kronbacken finns 10 tjänster fördelat på föreståndare, teamledare, behandlare och en sjuksköterska.

 • Konsulter

  Vi använder Läkare (beroende/NP), alkohol och drogterapeut och KBT-terapeut som konsulter vid behov.

 • Handledning

  Handledning sker till största delen internt hos oss. Det syftar till att äga processen fullt ut. Att kunna följa upp känslor och hantera de dilemman som uppstår. I vissa aspekter tas extern handledare/utbildare in.

 • Samverkan

  Vi önskar en nära och transparent dialog med socialtjänsten där vi genomlyser placeringens förtjänster och utmaningar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar miljö -och kvalitetsmedvetet.

 • Fortbildning

  All personal genomgår löpande fortbildning såväl internt som externt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Från Kronbacken finns mycket goda kommunikationer med såväl tåg som buss.

 • Referenser

  Birgitta Hovenius, Norrköpings kommun, 0011157858

  Barbro M Andersson, Norrköpings kommun, 011152018

Kronbacken

 • Män 22-65 år
 • Kvinnor 22-65 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 22-65 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2021-04-09
Kronbacken

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida