Logo

Bron HVB

 • Pris

  4419:-/vårddygn

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser HVB Bron, 6 platser på HVB Hoppet, 6 st platser på HVB Ljungstorp och 10 platser på vårt träningsboende.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår verksamhet är riktad till följande personer: KABITs ideologi kring HVB-hem är att skapa hemlika förhållanden för ungdomarna, detta genom att ha mindre enheter och hög personaltäthet. För oss är det självklart att barn/ungdomar ska ha rätt till vuxna förebilder som kan ge dom det stöd Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet finns till utslussning och eftervård då vi kan erbjuda öppenvårdsinsatser likväl som Stödboendeplatser i vårt Träningsboende.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett nära samarbete med flertalet skolverksamheter i närområdet. Vi erbjuder även skolor handledning inom NPF.

 • Sysselsättning

  Vi kan erbjuda daglig verksamhet i egen regi.

 • Behandling/Insatslängd

  Systemisk, lösningsfokuserad och Miljöterapeutisk grund. Kunskap/möjlighet att erbjuda flertalet behandlingsmetoder. Insatslängden är varierande beroende på problematik och behandlingsmål, från 6 mån - 1,5 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Innefattar screening av situation, studiebesök och sedermera beslut om placering.

 • Organisation/Personal

  1 Föreståndare per enhet och alltid 2-3 personal i tjänst kvällar och helger.

 • Handledning

  Ja! I dagsläget genom Björn Hofvander.

Bron HVB

 • Kristianstadsvägen 36
  242 33 Hörby

 • mattias.johansson@kabit.se
  www.kabit.se
 • Org-nr: 559009-2911
 • Kontaktperson
 • Mattias Johansson
  0762-804058
  mattias.johansson@kabit.se
 • Angelica Håkansson
  angelica.hakansson@kabit.se
 • Pojkar 14-19 år
 • Flickor 14-19 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2021-06-10
Bron HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida