Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG

Friab/DBT-hem - Mahult

 • Pris

  Enligt avtal

 • Antal platser/Boendeform

  7 st i vårt HVB
  3 st i vårt stödboende

 • Ramavtal

  Ja

 • Verksamhetsbeskrivning

  Mahult är ett boende som ligger vackert och naturskönt i Simlångsdalen utanför Halmstad. DBT-hemmet har plats för sju flickor mellan 15-19 år. Vi erbjuder en hemlik miljö och bygger bärande relationer till våra ungdomar. Vi tror på kontinuitet och erbjuder ungdomen fortsatt behandling i Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till stödboende i Halmstad med fortsatt DBT-behandling.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har bra kontakt med skolorna i Halmstad, både de kommunala och privata. Vi har tillgång till en specialpedagog inom företaget som kan hjälpa till i kontakt med skolor.

 • Sysselsättning

  Vi har etablerade kontakter med både näringsliv och föreningsliv för att öka möjligheterna till praktikplats och andra meningsfulla aktiviteter för våra ungdomar. För den som är djurintresserad har vi även kontakt med en hästgård.

 • Inskrivningsförfarande

  Vårt önskemål är att ungdomen erbjuds en möjlighet att komma på ett studiebesök för att få verksamheten presenterad för sig. Om inte detta är möjligt brukar vi istället erbjuda att placeringsansvarig besöker ungdomen.

 • Organisation/Personal

  Mahult har funnits sedan 2016 och har haft DBT som behandlingsmetod sedan starten. Vår personalstyrka består av föreståndare, DBT-terapeut och fem stycken behandlare. Majoriteten av personalen har en relevant utbildning för verksamheten. Vi arbetar med en hög personaltäthet som anpassas Läs mer...

 • Handledning

  Personalen har handledning en gång i månaden av en extern handledare inom DBT
  Terapeut har tillsammans med sitt team handledning var sjätte vecka med extern handledare.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi befinner oss 1,6 mil utanför Halmstad med goda bussförbindelser till och från Halmstad.

 • Övrigt

  Vi arbetar för att förändra livet på barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder till förändring.

Friab/DBT-hem - Mahult

 • Flickor 15-19 år
 • Kvinnor 15-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-09-22
Friab/DBT-hem - Mahult

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida