Parcer AB

 • Pris

  Vårddygnsavgiften regleras i det individuella avtalet utifrån de insatser som är beslutade i genomförandeplanen.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har ett stort antal familjehem företrädesvis i Gävleborgs län men även i andra delar av landet.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Värnamo.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Parcer AB har som mål att barn, ungdomar och vuxna efter avslutad placering ska kunna återförenas med sin familj och/eller kunna leva ett självständigt liv med eget boende och fungerande sociala relationer. Parcer AB erbjuder: - Förstärkt familjehemsvård - Behandlingsfamilj Förstä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Varje placering följs upp under placeringstiden och alltid i samband med avslut genom en enkät.
  Vid placering i behandlingsfamilj sker dokumentation i JournalDigital och behandlingsresultatet mäts genom standardiserade självsvars formulär.

 • Utslussning/Eftervård

  Utifrån varje individs behov.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgången har en avgörande betydelse för våra barn och ungas framtid och det är en stor skyddsfaktor. Familjehemmen har ett viktigt uppdrag i att motivera och stötta barn och unga i skolarbetet för att ge dem bra förutsättningar för framtiden. Våra familjehem ska vara skolmotiverade. Vi s Läs mer...

 • Sysselsättning

  Samarbete sker utifrån den enskildes behov.

 • Behandling/Insatslängd

  Utifrån individuella behov.
  Behandlingsfamilj utifrån individuella behov men ca: kartläggning 1 mån, behandlingsfasen 6-18 mån, avslutningsfasen 1-2 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt tas med kontaktpersonerna på Parcer och uppdraget föredras. Parcer matchar behovet mot familjehem och därefter sker vidare diskussion om den fortsatta planeringen utifrån varje enskilt uppdrags karaktär.

 • Organisation/Personal

  Parcer AB är ett mindre företag med fokus på kvalitet. Organisationen består av en verksamhetsansvarig, familjehemsansvarig och behandlingsansvarig. Över 20 års erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna i socialtjänsten. 5 års erfarenhet av att ha byggt upp och utvecklat förstärkt Läs mer...

 • Handledning

  Familjehemmet har tillgång till handledning minst en gång per vecka samt grupphandledning var tredje vecka, men utifrån uppdrag och behov fler gånger. I övrigt har familjehemmet tillgängligt stöd dygnet runt. Vid behandling i familj ingår familjehemmet i behandlingsteamets möten. Personal Läs mer...

 • Samverkan

  Barn, unga och vuxna kan behöva flera av samhällets stödfunktioner för att klara målen i skolan, klara av en sysselsättning, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället och för detta krävs ett sammansatt stöd. Samverkan med övriga samhällsinstanser och samord Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig utbildning och fortbildning för att vidmakthålla och utveckla kompetensen både hos personalen och familjehemmen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjehemmen finns i Gävleborgs län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Uppsala län, Västmanlands län, Stockholms län, Södermans län. Parcer AB finns beläget i Hudiksvalls kommun. Bra kommunikation med tåg ca 2,5 timme från Stockholm. Närmsta flygplats är Midlanda i Sundsvall ca 10 mil.

 • Referenser

  Ges vid förfrågan.

 • Övrigt

  www.parcer.se

Parcer AB

 • Köpmanbergsvägen 1
  824 50 Hudiksvall
  0650-100 25
 • info@parcer.se
  www.parcer.se
 • Org-nr: 559083-8305
 • Kontaktperson
 • Jennie Blomstrand
  070-5174832
  jennie@parcer.se
 • Ann Cederqvist
  070-374 80 16
  ann@parcer.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-11-07
Parcer AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida