Logo

Bogruppen familjehemsvård

 • Pris

  Vid förfrågan.

 • Främmande Språk

  Spanska, Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Bogruppen familjehem är tidigare Tilltro familjehem Cean Familjehem samt InCa Familjehem. Bogruppen familjehem erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna som tar emot utsatta barn och ungdomar. Våra konsulter besitter en bred kompeten Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi utvärderar placeringen tillsammans med familjehemmet och socialkontoret utifrån den upprättade genomförandeplanen i planerade uppföljningsmöten. Mellan dessa möten ansvarar familjehemskonsulenten för att följa upp familjehemmets arbete och se till att placeringen fortskrider samt att ba Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Efter att genomförandeplanen är uppfylld så erbjuds ungdomar mellan 16-20 år i samråd med socialtjänsten att skrivas in i stödboendet inom Bogruppen. Där erbjuds ungdomen stöd i egen lägenhet med möjlighet till eget lägenhetskontakt efter överenskommelse.

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt genomförandeplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Planeringsmöte sker innan placering tillsammans med placerande kommun och ansvarig socialsekreterare.

 • Konsulter

  Erfarna konsulenter med mångårig erfarenhet av arbete med utsatta barn samt med erfarenhet av arbete med familjehem

 • Handledning

  Handledning ges till familjehem genom konsulenterna. Utöver konsulenthandledning så erbjuds kontakt med det kliniska teamet vid behov och önskemål.

Bogruppen familjehemsvård

 • Importgatan 24
  602 28 Norrköping
  011-250550
 • info@bo-gruppen.se
  www.bogruppen.se
 • Kontaktperson
 • Carola Clomen
  020-302080
  carola@bo-gruppen.se
 • Helena Bergstedt
  072-2215104
  helenab@bo-gruppen.se
 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-11-14
Bogruppen familjehemsvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida