Logo

Bogruppen i Östergötland AB Bogruppen familjehemsvård

 • Pris

  Vid förfrågan.

 • Främmande Språk

  Spanska, Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Tilltro familjehem erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna som tar emot utsatta barn och ungdomar. Våra konsulter besitter en bred kompetens och de har många års erfarenhet av kommunal socialtjänst. Inom företaget finns det ett klinisk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi utvärderar placeringen tillsammans med familjehemmet och socialkontoret utifrån den upprättade genomförandeplanen i planerade uppföljningsmöten. Mellan dessa möten ansvarar familjehemskonsulenten för att följa upp familjehemmets arbete och se till att placeringen fortskrider samt att ba Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Efter att genomförandeplanen är uppfylld så erbjuds ungdomar mellan 16-20 år att skrivas in i stödboendet inom Bogruppen. Där erbjuds ungdomen stöd i egen lägenhet med möjlighet till eget lägenhetskontakt efter överenskommelse.

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt genomförandeplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Planeringsmöte sker innan placering tillsammans med placerande kommun och ansvarig socialsekreterare.

 • Konsulter

  Erfarna konsulenter med mångårig erfarenhet av arbete med utsatta barn samt med erfarenhet av arbete med familjehem

 • Handledning

  Handledning ges till familjehem genom konsulenterna. Utöver konsulenthandledning så erbjuds kontakt med det kliniska teamet vid behov och önskemål.

Bogruppen i Östergötland AB Bogruppen familjehemsvård

 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-09-14
Bogruppen i Östergötland AB Bogruppen familjehemsvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida