Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Höga Kusten HVB/Stödboende

 • Pris

  Enligt ramavtal. Individavtal kan också förekomma

 • Antal platser/Boendeform

  13 platser för behandling och 12 platser på stödboende. Våra boenden består av egna rum med toalett och dusch samt lägenheter med ett till två rum, toalett och dusch. Vissa lägenheter har kök, balkong eller uteplats. Alla lägenheter är möblerade.

 • Främmande Språk

  Arabisk talande personal finns att tillgå.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Nytida Höga Kusten vänder sig till personer med beroendeproblematik och/eller psykiska/fysiska funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för vårt arbetssätt är klientens behov av behandling och/eller omvårdnad. Behandlingen/omvårdnaden genomsyras av trygghet (fysisk och psykisk omvårdnad), Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker med placerande kommun enligt önskemål

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder i de fall det finns ledig lägenhet även utsluss. Eftervård erbjuder vi i samråd med socialtjänsten.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen och insatslängden bestämmer vi i samråd med socialtjänsten.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten/ eller placeringsansvarig Ulf Högberg. Studiebesök/infosamtal. Enligt överenskommelse med placerande kommun.

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: specialistläkare i psykiatri är knuten till ver Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Qualimax är vårt ledningssystem som samlar ihop och systematiserar allt stöd och alla rutiner för Nytida kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Qualimax baseras på Socialstyrelsens författningar SOSFS 2011:9 samt den internationella standarden för kvalitetslednings-system ISO 9001 och Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger i fristående hus i centrala Ramvik med närhet till livsmedelsbutik, simhall, skolor, bussar och service som fotvård. Parkering och busshållplatser i närheten. Till och från Midlanda och Kramfors flygplatser tar det 35 till 40 minuter med bil. Höga Kusten ligger mitt eme Läs mer...

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytida har även HVB på andra orter, samt för olika åldrar.
  Vänligen kontakta vår placeringstjänst platsakuten tel: 020- 66 20 20 e-post: platsakuten@nytida.se för mer information om våra verksamheter.

Höga Kusten HVB/Stödboende

 • Vårvägen 4
  870 16 Ramvik


 • www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Veronica Tjäder
  070-5700174
  veronica.tjader@nytida.se
 • Ulf Högberg
  070-9610156
  ulf.hogberg@nytida.se
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-07-11
Höga Kusten HVB/Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida