Logo

Villa Sofia HVB

 • Antal platser/Boendeform

  7 platser HVB

 • Främmande Språk

  Persiska
  Dari
  Arabiska
  Kurdiska
  Somaliska
  Engelska
  Tyska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med flertalet kommuner. Gävle kommun Luleå kommun Österåker kommun Ale kommun Aneby kommun Arvidsjaurs kommun Avesta kommun Bengtsfors kommun Bergs kommun Bollebygds kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås stad Botkyrka kommun Bräcke kommun Dals-Eds kom Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB i vackra Söderköping för unga pojkar i åldrarna 13 till 18 år som -tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras för att fortsätta pågående insats till att ytterligare fungera i samhället. -behöver stöd och motivation till att ta emot behandling för att Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamheten utgår från den grundläggande planering som upprättas i vård- och genomförandeplan. Målen som upprättas ligger till grund för utvärdering och uppföljning av hur uppdraget fortlöper samt vilket resultat insatsen ger. Även kvalitetsindex kommer att ligga till grund för att löpa Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  En planering för avslut och utsluss upprättas med ungdom, socialtjänst, ungdomens nätverk och andra berörda parter. Vid behov finns via verksamheten möjlighet till stödboende, som kan vara ett alternativ för utsluss där ungdomen får stöd i att förberedas för ett självständigt boende och v Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  En individuell planering görs utifrån respektive ungdom hur studier på bästa sätt kan tillgodoses. Ungdomen kan få extra stöd och motiverande samtal för att klara sin uppgift. Verksamheten samverkar med skolan och erbjuder stöd i läxläsning. Verksamheten har ett stort nätverk med företag Läs mer...

 • Sysselsättning

  Om studier av någon anledning inte är aktuellt för tillfället, så har verksamheten ett stort nätverk med företag för att kunna hitta annan sysselsättning i form av praktikplats, arbetsträning och kan hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten lägger stort fokus på akti Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Efter en inledande kontakt från den placerande socialtjänsten görs en matchning för att göra bedömning om boendet är lämpligt med hänsyn till den unges behov. Ett studiebesök på boendet där ungdomen får information om boendet, insatsen och hur vardagen fungerar mm kan göras. Sedan planeras Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Föreståndaren har socionomexamen och har mångårig erfarenhet av kommunal socialtjänst med myndighetsutövning, både som socialsekreterare och chef. Föreståndaren har även bl a arbetat som föreståndare vid HVB med målgruppen barn och unga. Övrig personal har utbildning som socionom, behand Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov kan verksamheten anlita konsulter som terapeut, läkare eller annat.

 • Handledning

  Personalen har handledning som består av klient- och processhandledning i grupp och enskilt vid behov.

 • Samverkan

  Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att insatsen ska gagna ungdomen på bästa sätt. Verksamheten har en rutin för samverkan.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten arbetar med att hålla kvalitetsprocessen levande genom ett ständigt förbättringsarbete och vara uppdaterad i de områden som berör verksamheten. Löpande utvärdering och uppföljning är grundläggande delar i kvalitetsarbetet. Det finns ledningssystem för verksamheten som används Läs mer...

 • Fortbildning

  All personal får MI-utbildning och ART-utbildning. Förutom det får personalen den kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Villa Sofia HVB

 • Passadvindsvägen 18
  582 74 Linköping
  010-1029360
 • info@villasofia.se
  www.villasofia.se
 • Org-nr: 559045-8526
 • Kontaktperson
 • Babak Karimi
  0708-162208
  babak.karimi@villasofia.se
 • Vera Norsten
  0724027762
  vera.norsten@villasofia.se
 • Pojkar 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-01-11
Villa Sofia HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida