Logo
 • image2.png
 • image1.jpg

Nystart i Håbo Solsta och Lupinen tidigare FVK

 • Pris

  Enligt överenskommelse, utifrån uppdrag.

 • Antal platser/Boendeform

  Solsta, Vallentuna, kontrollerat stödboende för kvinnor, 6 platser
  Frida, Rosersberg, kontrollerat stödboende för män, 12 platser
  Bryggan, kontrollerat stödboende för män, 4 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, arabiska, etiopiska, tigrinja, italienska, grekiska.

 • Ramavtal

  Ramavtal med Kriminalvården sedan 2017 samt med ett antal kommuner för SoL-placering.

 • Verksamhetsbeskrivning

  FVK bedriver kontrollerade stödboenden, för män och kvinnor över 20 år med någon form av socialt utanförskap. Missbruk/samsjuklighet, kriminalitet och eller annan destruktiv livsstil. Vi erbjuder stöd genom riktade insatser för att stärka klienten till ett självständigt liv. Vår profil är Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Löpande journalföring samt månadsrapport till uppdragsgivare. Revidering av uppdrag vid behov.

 • Sysselsättning

  Under placering erbjuds stöd mot sysselsättning – arbete, arbetsträning eller studier.

 • Konsulter

  Alkohol-/drogterapeut, psykiatriker och förtroendeläkare.

 • Samverkan

  Utifrån behov upprättas externa kontakter - såsom Beroendemottagning, Arbetsförmedling, socialtjänst, Frivård.
  Vid behov erbjuds klienten stöd av personal för att upprätthålla viktiga kontakter.

Nystart i Håbo Solsta och Lupinen tidigare FVK

 • Blåklintsvägen 2
  746 37 Bålsta

 • info@fvkab.se
  www.fvkab.se
 • Org-nr: 556907-1581
 • Kontaktperson
 • Katja Juntunen
  076-019 16 36
  katja@fvkab.se
 • Birgitta Lundberg
  072-302 46 55
  birgitta@fvkab.se
 • Män 20-64 år
 • Kvinnor 20-64 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 20 år-
Senast uppdaterad: 2018-12-06
Nystart i Håbo Solsta och Lupinen tidigare FVK

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida