Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg

Fogdaröd Omsorg Vård och Utbildning HVB Gästgården

 • Pris

  4797 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  Almgården, 7 platser 12-15 år.
  Villan, 6 platser 16-19 år.

 • Främmande Språk

  Placerade ungdomar måste ha tillräcklig svenska för att ha möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Tolk kan ordnas vb.

 • Ramavtal

  Ja. Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för barn/unga 0-20 år och deras
  familjer. Skåne, Kronoberg, Halland 2016 - IFO

 • Verksamhetsbeskrivning

  Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd – ett företag som har en 100-årig vårdtradition bakom sig. Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna. Fogda Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Behandlingen sker i tätt samarbete med uppdragsgivare och i den mån det är möjligt även med vårdnadshavare. Genomförandeplan upprättas om möjligt i samråd med uppdragsgivare och vårdnadshavare. Den följs upp var sjätte vecka, eller efter överenskommelse, och skickas därefter om lämpligt ti Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi arbetar kontinuerligt för ungdomen ska få ett fungerande vardagsliv och kunna flytta hem eller till sin hemkommun och är behjälpliga under denna process.

 • Skola/Kursverksamhet

  Det görs en individuell bedömning tillsammans med ungdom och relevanta instanser gällande vilken skola som är mest lämplig. I Höör finns det både kommunala och privata alternativ och behandlingshemmet har sedan tidigare ett gott samarbete med dessa skolor. Vi har även en gymnasieskola i vå Läs mer...

 • Sysselsättning

  Behandlingshemmet arbetar personaltätt med kontaktperson för varje ungdom. Kontaktpersonen har till uppgift att känna till ungdomens intressen och möjliggöra en enskild aktivitet i föreningsverksamhet. I övrigt är personaltätheten tillräcklig för att behandling av ungdomen, enskilt eller i Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen beräknas ta mellan sex månader och ett och ett halvt år beroende på problematik. Vi använder oss av metoderna Agression Replacement Training (ART) för att behandla utåtagerande beteende, NADA akupunktur som är ångestdämpande och stressreducerande, KBT, MI och taktil massag Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndare tar emot information från socialsekreterare och gör en bedömning om behandlingshemmet har möjlighet att tillgodose ungdomens behov. Om så är fallet planeras det in ett studiebesök för ungdom, socialsekreterare och eventuellt vårdnadshavare. Föreståndare samtalar med ungdomen o Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personalen har lång erfarenhet och gedigen kompetens. De flesta är behandlingspedagoger och har tidigare arbetat med ungdomar på HVB, SiS eller på andra sätt. DBT. Enhet Almgården har sju platser. Villan har sex platser. Generellt har vi mellan två till fyra personal i tjänst. Tidiga morg Läs mer...

 • Konsulter

  I priset ingår att ungdomen kan träffa extern psykolog regelbundet en till två gånger i månaden i de fall de bedöms finnas behov av detta.

 • Handledning

  Personalgruppen har både intern och extern handledning

 • Samverkan

  Det finns tydliga rutiner för hur verksamheten ska samverka såväl internt som externt med olika intressenter/funktioner. Verksamheten samverkar med uppdragsgivare (kommun) kring beslut om placering, uppdragsbeskrivning, inflyttning, utflyttning, upprättande av genomförandeplan, vårdplan, p Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Fogdaröd omsorg, vård och utbildning har ett upparbetat kvalitetsledningssystem som vi använder oss av. Vilket utgår ifrån gällande lagstiftning och föreskrifter, vår kvalitetsdeklaration och vårt kvalitetsårshjul. Kvalitetsårshjulet används som ett stöd i arbetet för att säkerställa att p Läs mer...

 • Fortbildning

  I varje fast anställds lön ingår en vidareutbildningspott på ca. 1,5 %. Denna används till olika typer av relevanta vidareutbildningar samt handledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  HVB Fogdaröd ligger ca. 30 minuters promenad eller 10 minuters cykling från centrala Höör med bland annat en tågstation. Höör ligger mitt i Skåne men har goda förbindelser med tåg. Från Malmö tar det 30-45 minuter med tåg och ungefär lika lång tid med bil. Från Göteborg tar det omkring Läs mer...

 • Referenser

  Fogdaröd omsorg, vård och utbildning har en mycket lång erfarenhet av att erbjuda kvalitativa vårdlösningar, vår HVB verksamhet har kompetensen och är gedigen inom företaget för att kunna möta de behov som finns.

 • Övrigt

  Fogdaröd är anslutna till Svenska vård och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Fogdaröd Omsorg Vård och Utbildning HVB Gästgården

 • Norra Fogdarödsvägen 8
  243 93 Höör
  0413-559715

 • www.fogdarod.se
 • Org-nr: 742000-2045
 • Kontaktperson
 • Joakim Hettinger
  0734-487238
  joakim.hettinger@fogdarod.se
 • Victoria Johansson
  073 84 89 115
  victoria.johansson@fogdarod.se
 • Pojkar 12-17 år
 • Flickor 12-17 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2020-06-30
Fogdaröd Omsorg Vård och Utbildning HVB Gästgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida