Logo
 • image1.jpg

Gunsta HVB Fyrisborgsgatan 3

 • Pris

  Enligt ramavtal. Saknas ramavtal så enligt överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser

 • Främmande Språk

  Ja, persiska, arabiska, turkiska, kurdiska och nederländska.

 • Ramavtal

  Karlshamn och Ronneby Avesta,Borlänge,Falu,Gagnefs,Hedemora,Ludvika,Malung Sälens,Mora,Orsa,Rättviks,Smedjebackens,Vansbro, Gotland, Bollnäs Borgholms,Emmaboda,Hulsfred,Högsby,Kalmar,Mönsterås,Mörbylånga,Nybro,Oskarshamn,Vimmerby,Västervik Arvidsjaur,Bodens,Gällivare,Haparanda,Jokkmokk,K Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Skillstreaming AB är ett familjeföretag inom vård och omsorg som har funnits sedan 1994. Skillstreaming's HVB-hem och konsulentstödda familjehem erbjuder individanpassad heldygnsvård för pojkar (13-17 år) och flickor (13-20 år) med psykosocialproblematik. Placeringar hos oss är alltid bas Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Skillstreamings vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  För att ytterligare skapa långsiktiga och hållbara insatser kommer Skillstreaming under hösten 2017 erbjuda träningslägenheter till de ungdomar som har som mål att bo självständigt. Efter avslutad behandling på våra behandlingshem kan vi erbjuda eftervård och fortsatt stöd i form av familj Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I samarbete med den kommunala grundskolan erbjuds individanpassad studiegång i liten grupp med fokus på kärnämnen. Alternativ skolgång, såsom gymnasium eller praktik, planeras utifrån elevens behov och önskemål.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder sysselsättning utifrån behov och personliga önskemål. Ungdomarna får hjälp av personalen att strukturera sin vardag så att balans med skola/dagaktivitet och fritidsaktiviteter uppnås. Vi uppmuntrar ungdomarna att testa olika fritidsaktiviteter individuellt och/eller i grupp och Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingslängden varierar beroende på uppdraget men generellt uppskattas behandlingstiden vanligtvis till ca 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Sker i samråd med socialtjänst, vårdnadshavare och Skillstreaming HVB.

 • Organisation/Personal

  Skillstreaming har funnits sedan 1994 och har stor erfarenhet av att skapa individuella lösningar utifrån ungdomens behov. Verksamhetens personalgrupp består av olika professioner som alla bidrar med specifik kompetens för att ungdomen ska lyckas och nå sina mål. Ungdomens behandlingste Läs mer...

 • Handledning

  Regelbunden processhandledning och handledning inom de olika metoder som vi använder, exempelvis ART.

 • Samverkan

  Skillstreaming verkar för att främja samverkan och samsyn mellan ungdom, vårdnadshavare, placerande myndighet, skolan samt andra viktiga aktörer i ungdomens nätverk för att skapa rätt förutsättning för en lyckad behandling. En individuell planering görs för varje unga vuxna vid början av e Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Skillstreamings vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Vi följer bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

 • Fortbildning

  Personalen genomgår löpande fortbildning inom ART, BBIC, MI. Samtliga i personalgruppen har individuella fortbildningsplaner och erbjuds utbildning kontinuerligt externt samt internt inom verksamhetens behandlings grund. Målet är att all personal skall kunna grunderna i inlärningspsyko Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Gunsta HVB ligger beläget i en fridfull och i ett småkuperat skogbeklätt landskap strax öster om Uppsala (ca 11,5 km från Uppsala centrum). Tar 13 minuter med buss 809 från Uppsala centralstation.

 • Övrigt

  Inom Skillstreaming finns även en familjehemsverksamhet och ett hvb-hem för flickor med psykoscoialproblematik. Under hösten kommer vi erbjuda träningslägenheter i centrala delar av Uppsala. För mer info besök: www.skillstreaming.se

Gunsta HVB Fyrisborgsgatan 3

 • Pojkar 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2017-05-13
Gunsta HVB Fyrisborgsgatan 3

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida