Logo
 • image1.jpg

Sofieholm LSS

 • Antal platser/Boendeform

  3+3 lägenheter i gruppbostad med särskild service anpassad utifrån individens behov. Samtliga lägenheter har eget badrum och kök. Fastigheten är omgiven av en stor parkliknande trädgård med möjlighet till egen odlingslott, uteplats och ligger i ett lugnt villaområde med bara 500 meter Läs mer...

 • Ramavtal

  Värnamo, Gislaved, Vaggeryd, Jönköping, Tranås, Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Habo, Mullsjö, Aneby, Gnosjö, Vetlanda,Södertälje

 • Verksamhetsbeskrivning

  Sofieholms LSS är en gruppbostad med särskild service och hög personaltäthet för unga vuxna tillhörande personkrets 1. Personerna i vår målgrupp har autism, autismliknade tillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning . Vi använder oss av tydliggörande pedagogik såsom seriesamtal, Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Astoria Individstöd AB har ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt av styrdokument i verksamhetens förekommande processer med tillhörande aktiviteter och rutiner avseende såväl utförande som ansvarsfördelning. Egenkontroll som är systematisk, uppföljning och utvärdering av den egna ver Läs mer...

 • Sysselsättning

  Inom Astoria Individstöd AB har vi tillstånd för att bedriva daglig verksamhet enligt LSS 9:10. Spik & Morot är belägen i samma fastighet som gruppbostaden Sofieholms LSS och vi har 12 platser.

 • Organisation/Personal

  Verksamhetschef/psykiatrisjuksköterska, Samordnare Sofieholms LSS, Samordnare Spik & Morot, stödpedagoger, sovande jour.

 • Handledning

  Personalgruppen erhåller regelbunden extern metodhandledning och regelbunden kompetensutveckling.

 • Samverkan

  Samverkan sker med socialtjänsten och legala företrädare samt med landstinget, folktandvården, fritidsförvaltningen, polisen räddningstjänsten som utför brandutbildningar och tillsyn samt olika föreningar och samfund utifrån brukarnas behov och önskemål. Vi samarbetar även med brukarens pr Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Astoria Individstöd AB har ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt av styrdokument avseende samtliga processer i verksamheten med tillhörande aktiviteter och rutiner avseende såväl utförande som ansvarsfördelning.

 • Fortbildning

  Personalens behov av kompetensutveckling kartläggs löpande och kompetenshöjande insatser planeras och genomförs ärligen. Grundläggande kompetens inom verksamhetsområdet skall finnas vid anställningen, därefter förstärker vi personalgruppens samlade kompetens med en gemensam värdegrund, ett Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Ca 500 m från centrum.

Sofieholm LSS

 • Män 18-30 år
 • Kvinnor 18-30 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Par 18-30 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2020-12-22
Sofieholm LSS

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida