Jägarbacken HVB

 • Pris

  1695-2250 kr/Dygn utan ramavtal beroende på insats.

 • Antal platser/Boendeform

  11 små lägenheter i huvudbyggnaden, samt 2 större lägenheter i en byggnad på samma tomt för dom som kommit lite längre i sin behandling.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, samt med ett flertal kommuner och privata företag. bl.a Gävle, Umeå+Kranskommuner, Arvidsjaurs Kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  BEHANDLINGSINSLAG Jägarbacken HVB 12-STEGSPROGRAMMET Arbete med de 12 stegen, redovisningar av detta arbete inför gruppen och terapeut, lektioner, föreläsningar, grupprocesser. V Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Efter varje avslutad fas i behandling så säkrar vi att kunskapsmålen infriats genom att klienten får en enkät med frågor som är utformade till att vara ett bra verktyg för att säkra kunskapsmålen.

 • Utslussning/Eftervård

  Jägarbacken HVB AB har en utarbetad utsluss i flera steg. Vi har utsluss lägenheter intill behandlingshemmet och i Ockelbo samt stora möjligheter i många andra städer i mellan norrland. Vi har ett samarbete med AF med att utreda ett möjligt lönebidrag. Vi har kontinuerliga eftervårdsträffa Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till studier finns i speciella fall

 • Sysselsättning

  På Jägarbacken uppmuntras klienten till en aktiv fritid för att främja hälsa och välbefinnande. I Ockelbo har behandlingshemmet tillgång till badhus, sporthall och gym. Möjliga aktiviteter är: simning, gymträning, fotboll, innebandy, badminton, hockey, skidåkning, ridning, bowling, bio. I Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  2-8 mån

 • Inskrivningsförfarande

  Innan inskrivning bör klienten göra ett studiebesök tillsammans med remittenten för att få information om behandlingshemmet. På inskrivningsdagen så går vi igenom inskrivningsmanual med klienten, där det framgår tydligt vilka regler som gäller och information om Jägarbacken. Klienten komme Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Jägarbacken HVB AB/ Christer Jonsson ägare/behandlare. Kent NybergFöreståndare/Fritidsledare, Dick Lundvall Alkohol/drogterapeut. Mats Westin Fritidsledare/jourpersonal. Stefan Lindberg Medlevare/ under utbildning. Göran Sunden Vaktmästare/chaufför. Göran Löv Timanställd Utb Beroendeterape Läs mer...

 • Konsulter

  Mats Andersson Beroendeläkare/medicinskt ansvarig. Teta Backlund Pastor/etisk rådgivare.

 • Handledning

  Thomas Rosén Psykoterapeut, handledarutbildad.

 • Samverkan

  Korpberget behandlingscenter,Ockelbo kraftsportklubb, Folktandvården Ockelbo, Hälsocentralen Ockelbo, Bergviks bostäder, Åmots fiskeförening, Söderhamn buss&truck, Morgan Viklander fiskeguide, Arbetsförmedlingen. Samverkan kommer att ske med remittenten så som Socialtjänst, Kriminalvård oc Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi bedriver systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvalitet och förbättra vår verksamhet. Vi har utarbetade rutiner för arbetsmiljö och miljöarbete. Metoder vi kommer att använda oss av för att göra resultat och kvalité i vår verksamhet mätbart är bl.a.: Mätinstrument för bedömn Läs mer...

 • Fortbildning

  Pågående kompetensutveckling samt schemalagda medarbetarsamtal. Vidareutbildning internt samt externt

 • Kommunikation/Avstånd

  65km till Gävle, 70km till Falun, 75 km till Söderhamn, 18 km till Ockelbo.

 • Referenser

  Anna Ek frivårdsinspektör Västerås 021-4953622, Johan Linne Kriminalvårdsinspektör Gävle 026-4561414, Agneta Hollsten Ånge Kommun 076-1268646,

 • Övrigt

  Våra fastigheter är helt handikappanpassade. Vi har personal dygnet runt och kan ta emot klienter dygnet runt alla dagar, vi tillåter medicinering med Elvanse, Ritalin om det finns en förskrivande läkare och personen har en utredd diagnos.

Jägarbacken HVB

 • Män 20-60 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-09-15
Jägarbacken HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida