Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Berglunda

 • Pris

  Individavtal samt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Berglunda består av sammanlagt 47 platser fördelat på fyra avdelningar. Det finns också 5 rum med egen ingång från utsidan. Alla rum har egen dusch och toalett. Åtta av rummen är extra stora och handikappanpassade. Alla våra rum har basmöblering. Rummen är 15-25 kvm.

 • Främmande Språk

  Arabiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Berglunda HVB/stödboende vänder sig till den som är 20 år och uppåt. Vi erbjuder omvårdnad, rehabilitering, behandling, träning och sysselsättning för den med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetsstörning, förvärvad hjärnskada eller självskadebeteende. Vi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Enligt lagkrav samt enligt överenskommelse med uppdragsgivare.

 • Utslussning/Eftervård

  Kan förekomma enligt överenskommelse med uppdragsgivare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Berglunda kan tillhandahålla kontakt med Komvux eller liknande.

 • Sysselsättning

  Aktivitetshuset Kompassen vänder sig till dig som bor på Nytidas enheter Berglunda eller Navigatorn i Eksjö. Till Kompassen på gamla I 12-området är du välkommen för sysselsättning som vi anpassar till dina behov och önskemål. På Kompassen finns bland annat datorer som du kan utnyttja för Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell insatslängd

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten. Studiebesök. Enligt överenskommelse med placerande uppdragsivare

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. För att få ett brett kompetensområde arbetar vi i team med kontaktpe Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare

 • Handledning

  Extern handledning 1 ggr/månad för all personal, samt vid behov och enligt önskemål.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Qualimax är vårt ledningssystem som samlar ihop och systematiserar allt stöd och alla rutiner för Nytida kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Qualimax baseras på Socialstyrelsens författningar SOSFS 2011:9 samt den internationella standarden för kvalitetslednings-system ISO 9001 och Läs mer...

 • Fortbildning

  Sker löpande och vid behov

 • Kommunikation/Avstånd

  Eksjö har goda kommunikationer. Närmaste stora tågstation är Nässjö. Berglunda ligger naturnära med gångavstånd till stadskärnan.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Ni kan också kontakta Pernilla Moqvist 070-166 57 53 eller Anna Hellner 070-166 56 98 Nytida har även HVB på andra orter, samt för olika åldrar. Vänligen kontakta Nytida placeringsförfrågan tel: 020- 66 20 20 e-post: placeringsforfragan@nytida.se för mer information om våra verksamheter. Läs mer...

Berglunda

 • Lärkgatan 1
  575 34 Eksjö
  070-238 47 41
 • karin.astrom@nytida.se
  www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Karin Åström
  070-238 47 41
 • Ulf Högberg Placeringssamordnare Nytida
  070-9610156
  Ulf.hogberg@nytida.se
 • Män 20 år-
 • Kvinnor 20 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-04-15
Berglunda

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida