Logo

Renatus Vård och Behandling Renatusgården

 • Pris

  Pris är beroende på placering.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har 6-8 plaster beroende på placering.
  Vi har 1 huvudbyggnad där vi har plats för 3 placeringar.
  Vi har 1 hus med 2 separata lägenheter där vi kan ta emot 3-4 placeringar.

 • Främmande Språk

  Vi talar följande språk
  Svenska
  Engelska
  Serbiska

 • Ramavtal

  Inga ramavtal i dagsläget

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar utifrån studio III - Lågaffektivt bemötande vid utmanande beteenden. Renatus har Re-Pulse instuktörer som arbetar med att hantera impulskontroll. Vidare arbetar vi utifrån TEEACH, tydliggörande pedagogik. Våra medarbetare har en bred och gedigen kompetens inom området och får ko Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi sänder varje kvartal rapporter som skrivs av verksamhetschefen. Vidare har vi mentorer som genomför veckosamtal med våra boende för uppföljning.

 • Sysselsättning

  Vi har olika former av sysselsättning. Vi har boende som är på daglig verksamhet om dagarna men vi har andra som har individuella anpassade schemat utefter deras förmåga. Vi jobbar för att skapa en individanpassad meningsfull sysselsättning. Under 2019 kommer vi i egen regi starta en da Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individanpassad där individuell bedömning görs.

 • Inskrivningsförfarande

  Handläggare på kommunen tar kontakt med inskrivningsansvarig som jobbar utefter en mall för att se vem den som önskas placeras är. Sedan görs en bedömning om den önskade placeringen kan fungera ihop med den grupp som redan bor på boende för att tänka på helheten. Detta görs i samband m Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Medarbetare har gedigen och bred erfarenhet av målgruppen. Vi har behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, mentalskötare, sjuksköterska och socionom på plats.

 • Konsulter

  Vi tar in konsulter vid behov.

 • Handledning

  Medarbetare får kontinuerlig handledning.

 • Samverkan

  Vi prioriterar samverkan och goda relationer med förvaltare, anhöriga, landstinget, hemkommuner samt övriga aktörer.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi jobbar med kvalitetsarbete veckovis i olika forum för att kvalitetssäkra behandlingen.
  Vi har ett miljötänk där vi följer kommunens riktlinjer.

 • Fortbildning

  Våra medarbetare har en kompetensförsörjningsplan som uppdateras utifrån behov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger cirka 15 minuter fån Rimbo som är närmaste ort där det finns kommunikationer till Stockholm, Norrtälje, Uppsala samt Arlanda flygplats.

 • Referenser

  Referenser lämnas vid önskemål.
  Vi har anhöriga, förvaltare samt handläggare vid hemkommuner som gärna lämnar oss som referens.

Renatus Vård och Behandling Renatusgården

 • Alby Fasternavägen 124-126
  762 96 Rånäs
  0175-61103

 • www.renatus.se
 • Org-nr: 556932-8692
 • Kontaktperson
 • Sandra Claesson
  0707129668
  sandra@renatus.se
 • Linus Björkqvist
  0709911116
  linus@renatus.se
 • Män 25 år-
 • Kvinnor 25 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 25 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-09-14
Renatus Vård och Behandling Renatusgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida