Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg

Frizonsgruppen Frizon

 • Pris

  Individuellt utifrån behov av stöd och behandlingsinsats. Grundpris 1800.-/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  Stödboende i 6 egna lägenheter
  Motivationsboende kollektivt

 • Främmande Språk

  Finska, Kurdiska, Engelska

 • Ramavtal

  Enköping, Gotland, Huddinge,Nykvarn, Norberg,Södertälje, Stockholm Stad

 • Verksamhetsbeskrivning

  FRIZONS MOTIVATIONSBOENDE erbjuder ett nyktert och drogfritt boende på kort och längre sikt i egen lägenhet.Målgruppen avser män och kvinnor 18+ som befinner sig i en akut boendesituation och som på grund av missbruk/och eller psykosocial problematik bedöms vara i behov av ett boende med m Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vårdgivaren förbinder sig att under avtalstiden genomföra vård och behandling enligt överenskommelse som skapas i samråd med klientens handläggare. Uppdragstagaren ansvarar för att kontinuerligt muntligen rapportera eventuella avvikelser eller uppkomna problem. Samt att varje månad skicka Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Individuell planering görs tillsammans med uppdragsgivare.
  Frizon erbjuder bostadsgaranti/förstahandskontrakt efter 8 månader, förutsatt att klienten har haft ett ansvarsfullt uppförande och lämnat sitt missbruk.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi arbetar i nära samverkan med skola i förekommande fall. Vår styrka är att utifrån personens behov och önskemål initiera nödvändiga samverkanskontakter och agera spindel i nätet med dessa.

 • Sysselsättning

  På Frizons gård bedriver vi öppen verksamhet och behandling, och erbjuder klienter rehabilitering med djur och natur. Klienter får hjälpa till att sköta om våra djur och gården, arbeta med odling skötsel av trädgården. Tillgång till gym med instruktör.

 • Behandling/Insatslängd

  Återfallsprevention - MI Motiverande samtal Behandling enligt ök. med uppddragsgivare. Hästunderstödd terapi - används som habiltering och rehabiltering och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination.Vid psykisk ohälsa är syftet ökat välmående, samt bättre kroppskänne Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Om det är möjligt uppmuntrar vi gärna till ett studiebesök på Frizon av handläggare och klient. Allt för att den tilltänkta klienten ska matcha verksamhetens metoder och arbetsätt.

 • Organisation/Personal

  Frizonsgruppen startade 2012. EN LITEN VERKSAMHET MED STOR OMTANKE Hos oss kan våra klienter få en Frizon, fritt från drogmissbruk och kriminalitet. Vi arbetar med djur, natur och evidensbaserade metoder för att hjälpa våra klienter att lyckas.Vi som arbetar på Frizon har lång erfarenhet Läs mer...

 • Konsulter

  Vi är duktiga på att identifiera behov av externa kontakter och stöttar i att initiera sådana på förekommen anledning
  SPUT
  Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Västerås (läkarteam med LARO-behörighet)

 • Handledning

  Alla personal på Frizonsgruppen har handledning varannan vecka av kvalificerad handledare. Denna handledning är vanligtvis en mix av process och ärendehandledning.

 • Samverkan

  Vi agerar spindel i nätet i klientens nätverk. Vi initierar som ovan nämnts kontakter med relevanta aktörer, såsom socialtjänst, närstående, skola, sjukvård, praktikplatser, arbetsförmedling etc,

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetssäkring:
  Syftet med rutinen är att säkerställa att egenkontroll av verksamheten sker på sådan sätt som man har tänkt sig, samt enligt gällande lagstiftning i enlighet med verksamhetens kvalitetssystem.
 • Fortbildning

  Vi fortbildar vår personal kontinuerligt enligt Frizons Kompetensutvecklingsplan.

 • Kommunikation/Avstånd

  Bra kollektivtrafik: Pendeltåg till Västerås tar drygt 10 minuter. Buss till Köping 25 minuter

 • Referenser

  Region Gotland Lotta Linge Hallberg, Socialsekreterare Vuxengruppen, Beroendeenheten Telefon: 0498-204153, 070-4476912 E-post: [email protected] Stockholms Stad Pirjo Heikkurinen, Socialsekreterare Relationsvåldcenter och Beroendeenheten All-Teamet Spånga-Tenst Läs mer...

Frizonsgruppen Frizon

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Mamma/Barn 18
 • Pappa/Barn 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Gravida kvinnor 18
 • Par 18
Senast uppdaterad: 2024-07-10
Frizonsgruppen Frizon

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida