Logo
 • image1.png
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpeg
 • image8.jpg

Gryningsljus

 • Pris

  Enligt överenskommelse beroende på uppdrag

 • Antal platser/Boendeform

  Kollektivtboende (9) & lägenheter (5) med personal i samma hus dygnet runt, samt fristående hus (1)

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Ja med många kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gryningsljus – trygghet, omtanke, kompetens , barnen i fokus Gryningsljus bedriver sedan 2017 skyddade boenden för våldsutsatta. Vi har möjlighet att ta emot personer som utsatts för våld i nära relation, lever i en hederskontext eller lever under hot av andra orsaker. Vi välkomnar kvinno Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi utvärderar och följer upp alla våra placeringar. Under placeringstiden har vi kontinuerliga kontakter med ansvariga vuxenhandläggare och barnhandläggare. Rutiner kring uppföljningsstrategier görs i samråd med placerande socialtjänst för att kunna vara så flexibla som möjligt. Vid flyt Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Externa lägenheter där kvinnorna och eventuellt medföljande barn sköter sig själva, men har tillgång till personal. Regelbundna motiverande samtal erhålles samt vid behov stöd i externa kontakter, allt utifrån behov och önskemål.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi vet att det är viktigt för barn som blivit utsatta för hot och våld eller upplevt att deras närstående blivit utsatt att snabbt försöka komma in i vardagliga rutiner. Gryningsljus har ett nära samarbete med skola/Förskola för att snabbt kunna erbjuda detta för de barn som har skolplikt. Läs mer...

 • Sysselsättning

  Gryningsljus har en målsättning att det vardagliga livet ska vara så hemmalikt det någonsin går. På Gryningsljus sköter de boende det vardagliga i så stor utsträckning som möjligt, handla, laga mat, städa och sköta om sina barn. Gryningsljus stöttar kvinnorna med att ta kontakt med till ex Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar med riskbedömningar utifrån FREDA och PATRIARK. Vi utför inskrivnings och utskrivningssamtal med både mammor och barn. Behovet av tiden på skyddat boende är högst individuellt och anpassas efter behov i samråd med placerande kommun. Vi arbetar aktivt med kvinnor och barn som är Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid inskrivning görs en matchning för att se om vi kan vara ett bra stöd för den tänkta kvinnan och eventuella barn. Socialtjänsten, kvinnan och personal på boendet gör tillsammans upp en vårdplan. Vid placering utförs ett inskrivningssamtal med både kvinnan och eventuellt medföljande barn Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vår personal besitter tillsammans en mycket bred kompetens. Samtlig personal är utbildade inom våld i nära relation, hedersproblematik, säkerhet samt i bedömningsinstrumenten FREDA och PATRIARK. Vi har personal som är utbildade i BBIC, NPF, MI, hbtqi, IF, anknytningsteori, trauma, psykiatr Läs mer...

 • Handledning

  Personalen får handledning och utbildning kontinuerligt både internt och externt.

 • Samverkan

  Efter beviljad insats upprättar vi tillsammans med den skyddssökande en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag. Genomförandeplanen blir efter godkännande av socialtjänsten det vi kommer att arbeta utifrån. Vi deltar i uppföljningsmöten, inkommer med månadsrapporter och slutrapp Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Gryningsljus arbetar fortlöpande med kvalité och förbättringsarbete genom att planera följa upp och åtgärda de brister som uppmärksammas. Vi har rutiner och dokumenterar kvalitéts arbetet i vårt verksamhetssystem.

 • Fortbildning

  Personalen får handledning och utbildning kontinuerligt. Personalen går utbildningar och på seminarium som länsstyrelsen tillhandahåller. Det är av yttersta vikt att personal har goda kunskaper om våldsförståelse, uppbrottsprocessen och Normaliseringsprocessen. Vi har utbildad handledare Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Det finns bra kommunikationsmöjligheter för de som efter skyddsbedömningen kan resa utan personal. För de kvinnor och barn som av skyddsskäl inte kan ta sig ensamma är personal behjälpliga med att köra.
  Vi är även behjälpliga med att hämta skyddsbehövande kvinnor och barn

 • Referenser

  Vi har flera referenser som kan lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Gryningsljus kan hjälpa till med hämtning vid både planerade och akuta inskrivningar.
  Gryningsljus kan ta emot dygnet runt.
  Vi kan ta emot husdjur.

Gryningsljus

 • Kvinnor 18
 • Mamma/Barn 18
 • Pappa/Barn 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 18
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2024-04-22
Gryningsljus

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida