Logo
 • image2.JPG
 • image3.JPG
 • image10.JPG
 • image1.JPG
 • image5.JPG

Gryningsljus

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har plats för 8 kvinnor samt deras eventuellt medföljande barn. Kvinnorna har tillgång till eget rum. Rummen är i olika storlekar beroende på hur många eventuella barn man har med sig. I rummen som är nyrenoverade finns sängar efter behov samt möjlighet att förvara sina kläder. Det finn Läs mer...

 • Främmande Språk

  Arabiska, Kurdiska

 • Ramavtal

  Vi har inga ramavtal i nuläget

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gryningsljus är ett skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. Vi har platser för kvinnor och deras barn med skyddsbehov eller för dem i behov av en tillfällig tillflyktsort i samband med exempelvis en relationskris. Vi tar även emot våldsutsatta kvinnor med hedersproblematik. Gryn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utifrån önskemål från socialtjänst eller den skyddsbehövande.

 • Utslussning/Eftervård

  Utifrån individuella behov kan vi vara behjälpliga med utslussning och eftervård.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi vet att det är viktigt för barn som blivit utsatta för hot och våld eller upplevt att deras närstående blivit utsatt att snabbt försöka komma in i vardagliga rutiner. Gryningsljus har ett nära samarbete med skolan för att snabbt kunna erbjuda detta för de barn som har skolplikt. Gryning Läs mer...

 • Sysselsättning

  Gryningsljus har en målsättning att det vardagliga livet ska vara så hemmalikt det någonsin går. På Gryningsljus sköter de boende det vardagliga i så stor utsträckning som möjligt, handla, laga mat, städa och sköta om sina barn. Gryningsljus hjälper även kvinnorna med att ta kontakt med ti Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar med riskbedömningar utifrån Patriark samt Freda. Behovet av skyddat boende är högst individuellt. Det är svårt att få tag i egna lägenheter vilket gör att vi inte sätter någon maxlängd för att kunna bo hos oss. Givetvis är vi behjälpliga med att leta annat boende om det finns e Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid inskrivning görs en matchning för att se om vi kan vara ett bra stöd för den tänkta kvinnan. Socialtjänsten, kvinnan och personal på boendet gör tillsammans upp en plan för vad som behöver göras och vad för stöd och hjälp kvinnan/barnen behöver. Säkerhetssamtal görs alltid med Kvinnan Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Gryningsljus har personal på plats dygnet runt Personalen har mångårig arbetslivserfarenhet från socialtjänstens olika verksamheter inom individ och omsorg, föreståndartjänst på HVB-hem för ensamkommande, familj-ungdomsbehandling i privat regi, psykosociala problem, missbruk, självskadebet Läs mer...

 • Handledning

  Personalen får handledning och utbildning kontinuerligt.

 • Samverkan

  Gryningsljus har ett bra samarbete med barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Grundskola och Gymnasieskola finns i närområdet.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Gryningsljus arbetar fortlöpande med kvalitet/miljöarbete vilket dokumenteras och följs upp i vårat verksamhetssystem

 • Fortbildning

  Personalen får handledning och utbildning kontinuerligt. Personalen går utbildningar och på seminarium som länsstyrelsen tillhandahåller.

 • Kommunikation/Avstånd

  Bra kommunikationsmöjligheter. Här finns buss och tågstation.

 • Referenser

  Referenser finns och lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Gryningsljus kan hjälpa till med hämtning vid både planerade och akuta inskrivningar.
  Gryningsljus kan ta emot dygnet runt.

Gryningsljus

 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-07-30
Gryningsljus

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida