Logo
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Omvida AB Omvida LSS AB

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser och vi kan även ta emot par/syskonplacering som kan bo tillsammans.

 • Främmande Språk

  Våra medarbetare bl a talar arabiska, dari, farsi, somaliska, albanska,tyska, engelska och teckenspråk.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Läs mer om Omvida LSS Kallfors i infobladet: http://omvida.se/wp-content/uploads/2018/10/Kallfors-infoblad.pdf

 • Utvärdering/Uppföljning

  Löpande uppföljning av insats sker med den enskilde som bor hos oss. Uppföljning sker också genom kontakt med uppdragsgivare och anhöriga. Om den enskilde är missnöjd med sin situation används Omvidas system för synpunkts- och klagomålshantering. Våra utvärderings/uppföljningsrutine Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har en väl fungerande vårdkedja för den enskilde som bor hos oss. Att få träna och gå vidare mot självständighet är en självklarhet för oss på Omvida. Vi kan därför även erbjuda träningslägenhet och en kontinuitet i stödet för att på sikt uppnå ett självständigt liv med egen försörjning Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Omvida bedriver ingen egen skola. Vi har goda relationer med de kommunala gymnasieskolor skolor och högskolor som finns i vårt närområde.

 • Sysselsättning

  Den enskilde som bor hos oss skall erbjudas en meningsfull sysselsättning utifrån egna förutsättningar och önskemål. Inriktat både mot fritid och arbetsliv.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid placeringsförfrågan tar ansvarig handläggare kontakt med enhetschef eller placeringssamordnare på boendet via telefon eller Mejl. Förfrågan gås då igenom av enhetschef, placeringssamordnare, kvalitetssamordnare och representant från personalen. Detta för att en första bedömning görs ut Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Omvida är ett ungt företag som startades 2015 och fick sin första driftentreprenad samma år. Vi är i dagsläget ca 74 anställda. Omvida är ett privatägt svenskt omsorgsföretag som idag verkar inom individ- och familjeomsorg. Huvudägare är medarbetare som arbetar inom företaget. Omvida är re Läs mer...

 • Konsulter

  Omvida använder sig av legitimerad psykolog med särskild inriktning mot arbete med barn, ungdomar och vuxna med komplext trauma och dissociativ problematik i specifika ärenden och enligt överenskommelse.

 • Handledning

  På Servicebostaden har personalen handledning med erfaren handledare 1 gång per månad, ca 3 timmar.

 • Samverkan

  Omvida har nära kontakt med uppdragsgivare gällande verksamheten och de enskilda som bor hos oss. Arbetet med de enskilda utgår från uppdragsgivarens beställning samt den tillsammans med den enskilde upprättade genomförandeplanen. Varje enskild som bor hos oss har en stödperson. Stödperso Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete: Varje verksamhet i Omvida skall styras genom ett heltäckande och systematiskt kvalitetsarbete. Våra verksamheter styrs först och främst av gällande lagar, bestämmelser och förordningar. Våra verksamheter styrs i andra hand av de avtal vi har med våra uppdrags Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalfrämjande åtgärder Alla medarbetare skall medverka till sin egen och verksamhetens utveckling genom att ständigt lära nytt, medverka i förändrings- och utvecklingsarbeten samt vilja dela med sig av sina kunskaper och färdigheter. Målsättningen är att varje medarbetare ska förverkl Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Upptagningsområdet är hela Sverige. Vår LSS § 9:9 bostad finns i Järna med goda kommunikationsmöjligheter till övriga landet.

 • Referenser

  Referenser ges gärna enligt begäran

 • Övrigt

  Önskas mer information är ni alltid välkomna att höra av er till oss!

Omvida AB Omvida LSS AB

 • Disas väg 2
  153 38 Järna
  08-223391

 • www.omvida.se
 • Org-nr: 559019-8478
 • Kontaktperson
 • Peder Alén
  076-580 15 60
  peder.alen@omvida.se
 • Omar Elsayed
  0722-524699
  omar.elsayed@omvida.se
 • Män 18-55 år
 • Kvinnor 18-55 år
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18-55 år

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-01-31
Omvida AB Omvida LSS AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida