Stiftelsen Linden

 • Pris

  Dygnspris utifrån överenskommet avtal

 • Antal platser/Boendeform

  14

 • Ramavtal

  nej

 • Verksamhetsbeskrivning

  Boende och daglig verksamhet för personkrets 1 med kraftigt avvikande beteendemönster.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Svenska Vård.

 • Sysselsättning

  Daglig verksamhet med miljöterapeutisk grund

 • Behandling/Insatslängd

  Långvarig

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt med ansvarig VD, Susanne Mulder

 • Handledning

  Interna metodhandledare finns i organisationer. Samverkan med externa parter utifrån enskilda behov.

 • Samverkan

  Samverkan med lokala företagare och vårdgivare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Miljöarbete där kvalite` kopplas till medvetet miljöarbete i alla led.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning/utbildning inom de metoder vi använder oss av. Samtliga medarbetare utbildas i Studio 111, TBA/PBS samt grundläggande metodutbildning inom förtydligande pedagogiskt förhållningssätt. Marte Meo används på vissa enheter som stöd i utvecklingarbetet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Alla enheter är placerade på landsbygden och egna fordon nyttjas för resor.

 • Referenser

  Katrineholms Kommun, Pia Aalto
  Nyköpings kommun Ewa Karlzon

Stiftelsen Linden

 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Dubbeldiagnoser
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2017-12-08
Stiftelsen Linden

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida