Stiftelsen Linden

 • Pris

  Dygnspris utifrån överenskommet avtal

 • Antal platser/Boendeform

  21

 • Ramavtal

  nej

 • Verksamhetsbeskrivning

  Boende och daglig verksamhet för personkrets 1 med kraftigt utmanande och avvikande beteendemönster.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Svenska Vård.

 • Sysselsättning

  Daglig verksamhet på miljöterapeutisk grund.

 • Behandling/Insatslängd

  långvarig

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt med ansvarig VD, Susanne Mulder

 • Handledning

  Interna metodhandledare -pedagogiska ledare, finns på alla geografiska områden för dagligt stöd. Samverkan med externa parter utifrån enskilda behov.

 • Samverkan

  Samverkan med lokala företagare och vårdgivare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Miljöarbete där kvalite` kopplas till medvetet miljöarbete i alla led.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning/utbildning inom de metoder vi använder oss av. Samtliga medarbetare utbildas i Studio 3 via arbetsplatsförlagd utbildning, PFA-pedagogiskt förhållnings-och arbetssätt. samt grundläggande metodutbildning i AKK, TAKK. Marte Meo används på vissa enheter som stöd i ut Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Alla enheter är placerade på landsbygden för att erbjuda en login och så förutsägbar miljö som möjligt. Verksamheten har egna fordon nyttjas för resor. Avstånd till närmsta tätort, Vingåker och Katrineholm ca 10 km.

 • Referenser

  Katrineholms Kommun, Andreas Karlsson
  Botkyrka kommun. Ylva Östlund
  Gävle Kommun, Jessica Nordqvist

Stiftelsen Linden

 • Män
 • Kvinnor
 • Dubbeldiagnoser
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2021-10-07
Stiftelsen Linden

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida