Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Lenagården

 • Pris

  Finns ramavtal och placering sker även via individavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Lenagården har 15 behandlingsplatser för heldygnsvård och två utslussningslägenheter. Basmöblerat rum på 15-20 kvadratmeter. Till rummet hör garderob, trinettkök, dusch och toalett. Sängkläder och handdukar ingår. Rummet får gärna kompletteras med egna möbler, för att boendet ska kännas me Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Lenagården erbjuder högspecialiserad behandling för den som har av följande diagnoser: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD/ADD, autismspektrumstörning, depression, ångest, personlighetsproblematik, självskadebeteende, OCD, ätstörningar och PTSD. På Lenagården genomför vi också ps Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker med uppdragsgivaren enligt önskemål

 • Sysselsättning

  Under behandlingen kan vi hjälpa till med att ordna praktikplats/arbetsträning/sysselsättning. Vi har möjlighet ridterapi närliggande till Lenagården. På Lenagården har vi ett aktivitetsråd som träffas varje torsdag och beslutar om aktiviteter. Vissa aktiviteter är schemalagda. Det ka Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Korta placeringar: Kan handla om psykiatrisk/psykologisk utredning, korta specifika behandlingsinsatser eller som förberedelse inför hemkommunens/hemlandstingets öppenvårdsbehandling eller inför stödboende/psykiatriboende. Långa placeringar: Kan vara aktuella om omsorgstagaren har beho Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten. Studiebesök/infosamtal. I samråd med uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Vi har behandlare (steg 1-utbildade i kognitiv beteendeterapi), behandlingsassistenter, leg sjuksköterska som är medicinskt ansvarig i samarbete med leg läkare med specialistutbildning i psykiatri, leg psykolog/leg Läs mer...

 • Konsulter

  Legitemerad läkare med specialistutbildning i psykiatri, och leg psykolog och leg psykoterapeut

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Qualimax är vårt ledningssystem som samlar ihop och systematiserar allt stöd och alla rutiner för Nytida kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Qualimax baseras på Socialstyrelsens författningar SOSFS 2011:9 samt den internationella standarden för kvalitetslednings-system ISO 9001 och Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortlöpande och vid behov

 • Kommunikation/Avstånd

  Lenagården är två mil utanför Uppsala. Tåg och bussar finns i närheten.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytida har även HVB på andra orter, samt för olika åldrar.
  Vänligen kontakta vår placeringstjänst platsakuten tel: 020- 66 20 20 e-post: platsakuten@nytida.se för mer information om våra verksamheter.

Lenagården

 • Lenabergsvägen 32
  743 92 Vattholma
  Kontakta Marja Gesslin verksamhetschef 0730-78 90 82
 • marja.gesslin@nytida.se
  www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Camilla Furuskär
  072-887 71 44
  camilla.furuskar@nytida.se
 • Lenagården
  0730- 78 90 85
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2018-01-12
Lenagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida