Logo

Lövlunda HVB

 • Antal platser/Boendeform

  9

 • Främmande Språk

  arabiska, persiska, kurdiska, serbiska, kroatiska, spanska och engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Revansa AB har varit verksamma sedan 2009 och har formell och reell kompetens att arbeta behandlande. Lövlunda HVB beläget i Jönåker, Nyköpings Kommun, och tar emot ungdomar mellan 14 tom 18 år (både pojkar och flickor) med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller fl Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder oss av Infosoc system för kvalitetsmätning.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till utslussning eller eftervård till våra familjehem. Utslussningen påbörjas i god tid där ungdomen förbereds för nästa steg i livet. Vi använder oss av socialstyrelsens material "på väg" i detta arbete.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång sker i kommunal regi. Upparbetat samarbete finns med grund och gymnasieskola i Nyköping.

 • Sysselsättning

  Utifrån egna önskemål arbetar vi för att individerna skall erbjudas alla möjligheter för en fullvärdig fritid. Vi ser detta som ett viktigt verktyg i den enskildes väg mot integration i samhället. De gånger individen inte har fungerande skolgång erbjuds praktik eller arbete i vår verksa Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsarbetet sker i så hemlik miljö som möjligt och insatserna utformas efter individens specifika behov, förutsättningar och dess kontext samt våra anställdas långa erfarenhet och expertis kring målgruppens problematik. Vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Beslut om inskrivning tas av ansvarig föreståndare efter kontakt med uppdragsgivare.

 • Organisation/Personal

  För att på bästa sätt kunna tillgodose målgruppens varierande behov av vård och stöd har personalen olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. I våra HVB-verksamheter finns en blandning av yrkeskompetenser, bland annat socionomer, MBT-terapeut, HAP-terapeut (haschavvänjningsprogram), beteen Läs mer...

 • Konsulter

  psykiatrisk överläkare som bistår oss vid medicinska behov, psykiatriska bedömningar samt utredningar.

 • Handledning

  Kollegial handledning, extern även möjlig vid behov.

 • Fortbildning

  Revansa arbetar fortlöpande med kompetensutveckling för att utveckla våra kunskaper i behandlingsarbetet.

Lövlunda HVB

 • Lunda Lövlunda 1
  611 96 Jönåker
  0708866180
 • info@revansa.se
  www.revansa.se
 • Org-nr: 556781-1541
 • Kontaktperson
 • Mats Berglund
  070-6859313
  mats.berglund@revansa.se
 • Mathias Kristoffersson
  072-5449852
  mathias.kristoffersson@revansa.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2018-07-11
Lövlunda HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida