Logo
 • image2.jpeg
 • image1.jpeg

Anton HVB AB

 • Pris

  4100kr

 • Antal platser/Boendeform

  6

 • Främmande Språk

  Arabiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Anton HVB har startats utifrån ett utbildningsföretag som heter Anton Utbildning, som bedriver två grundskolor och flera förskolor i Kristianstad. Under 2017/2018 startade vi också ett HVB för åldersgruppen 13-17 år. Anton​ ​HVB​ ​finns​ utanför Åhus, Kristianstad kommun,​ ​i​ ​vackra​ Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Anton HVB är en verksamhet med tydliga rutiner för när utvärdering och uppföljningar görs och hur de går till. I tät samverkan med socialtjänsten tar vi också emot önskemål kring arbetet med utvärdering och uppföljning.

 • Utslussning/Eftervård

  Utskrivningsförfarandet görs enligt den processbeskrivning som finns utarbetad i vår arbetsmodell. Det görs en tydlig plan både med den unge och uppdragsgivande socialtjänst.

 • Skola/Kursverksamhet

  De boende erbjuds en plats på en av våra två Antonskolor, som finns i Kristianstad. Vill du läsa mer om våra skolor, läs mer på www.antonutbildning.se Vi samarbetar också med kommunala skolor. Vi tror på, och arbetar för, en nära samverkan mellan HVB och skola. På Furuboda har vi också til Läs mer...

 • Sysselsättning

  Anton HVB kommer att jobba för att skolgång och/och eller annan sysselsättning fungerar för den enskilde. Anton HVB kommer också att se till att individen får lova att vara med och påverka sin egen fritid och önskemål om aktiviteter och sysselsättning kommer att vara det som styr hur indiv Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  9 mån- 1 1/2 år

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningsförfarandet görs enligt den processbeskrivning som finns utarbetad i vår arbetsmodell. Kontakt görs direkt med verksamhetens platsansvarige. En viktig del i inskrivningen är att den unge får komma på ett studiebesök hos oss. Den unge får då träffa föreståndare och kontaktperson Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Anton HVB är en liten enhet som under 2018 beräknas ha 8 stycken anställda. De anställda är socionomer, fritidspedagog, behandlingspedagoger och socialpedagoger.

 • Konsulter

  Psykolog

 • Handledning

  Personal och föreståndare kommer att ha kontinuerlig handledning, internt och externt. Handledningen kommer att vara uppdelad i ärende, process- och metodhandledning. Metodhandledningen kommer att ledas av psykolog med stor erfarenhet av målgruppen.

 • Samverkan

  Skola
  Socialtjänst
  Övrigt, utifrån vad som framgår i vårdplan

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Anton HVB:s kvalité säkerställs med hjälp av vårt ledningssystem, som innehåller de processer och aktiviteter som verksamheten innehåller. Till aktiviteterna finns rutiner som beskriver hur de olika aktiviteterna skall genomföras. Varje medarbetare skall vara väl införstådd med verksamhete Läs mer...

 • Fortbildning

  En kompetensutvecklingsplan finns för verksamhetens alla anställda.

 • Kommunikation/Avstånd

  Furuboda ligger ca 3 mil från Kristianstad i Skåne län. Närmaste tätort är Åhus, 1 mil bort. Från och till Furuboda går det tät busstrafik som gör att man enkelt kan ta sig både till Åhus och Kristianstad.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Mer info kring vårt moderbolag och vår skolverksamhet finns på www.antonutbildning.se

Anton HVB AB

 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Skolproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-02-13
Anton HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida