Logo

HVB Bakareboda

 • Pris

  6500-10000

 • Antal platser/Boendeform

  4

 • Främmande Språk

  Arabiska
  Albansla

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB Bakareboda är en av Ekekullen utredning- och behandlingshems enheter och ingår i Aleris. HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser. Det innebär att vi kan ta emot pojkar som är i behov av en placering på ett mindre HVB med större Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Inom Ekekullens regi kan vi erbjuda utsluss i egen lägenhet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har egen skola på tillstånd från skolinspektionen och kan därmed ta emot pojkar med omfattande skolprobelmatik. På skolan erbjuder vi individanpassad studiegång och entillen undervisning som genomförs av legitimerade pedagoger.

 • Konsulter

  Vi har egna anställda psykologer och terapeuter och använder oss därför inte av konsulter.

 • Handledning

  Alla behandlare ges handledning var fjärde vecka.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité. Vi anser att utbildning och kunskap är grunden i arbetet mot att uppnå högsta kvalité på vården och vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk utbildning i grunden samt får regelbunden Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten är belägen ca 30 km norr om Karlskrona i Blekinge.

 • Referenser

  Finns att lämna vid begäran.

 • Övrigt

  Vi kan ta emot akuta placeringar och även hämta den som ska placeras på den ort där denne befinner sig.

HVB Bakareboda

 • Bakareboda 411
  370 34 Holmsjö
  0455-45550

 • www.hvbekekullen.se
 • Org-nr: 556612-7097
 • Kontaktperson
 • Anette Edlund
  0721813550
  anette.edlund@hvbekekullen.se
 • Pojkar 13-18 år
 • Män 13-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Autism
 • ADHD
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2019-01-11
HVB Bakareboda

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida