Logo
 • image1.jpg

Lerhamns DBT Hem Villa Lerhamn

 • Pris

  6900/dygn eller enligt specificerat vårdbehov

 • Antal platser/Boendeform

  4

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Aneby kommun Arvidsjaurs kommun Avesta kommun Bengtsfors kommun Bergs kommun Bollebygds kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås stad Botkyrka kommun Bräcke kommun Dals-Eds kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Essunga kommun Fagersta kommun Falköpings kommun Falu k Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Villa Lerhamn är en del av Kullabygdens DBT-hem vackert beläget på Kullahalvön, vi är ett litet behandlingshem som har fem platser till flickor mellan 16 och 20 år. Vi erbjuder anpassad vård och behandling utifrån ungdomens färdigheter och behov. Vi drivs av visionen att lyfta ungdomens in Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder oss av infosoc kvalitetsmätningssystem.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till eftervård i form av stödlägenhet och fortsatta dbt samtal med terapeut.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med Kullaskolans gymnasium samt flera skolor i HBG.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder daglig arbetsträning i form av tidning och verkstad.
  Vi har dagliga promenader samt någon form av träning på kvällen. Ungdomar som ej går i skolan arbetstränar dagligen. Sysselsättning fastställs utifrån ungdomens kunskaper och färdigheter.

 • Behandling/Insatslängd

  Från 6 månader till 18 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Ungdomar som placeras på Villa Lerhamn träffar enhetschef/föreståndare samt KP innan placering är aktuell. Ungdomen ges efter tillfället möjlighet att tacka ja eller nej till platsen.

 • Organisation/Personal

  På Villa Lerhamn är det 4 behandlingsassistenter samt enhetschef i tjänst. Vi har dessutom en terapeut för DBT, färdighetsträning samt anhörig DBT inom verksamheten.

 • Konsulter

  Psykoterapeut arbetar i konsultform då det finns ett behov av tex en utredning.

 • Handledning

  DBT-teamet handleds var fjärde vecka och personalgruppen var sjätte.

 • Samverkan

  Villa Lerhamn samarbetar med Villa Hulta (Kullabygdens DBT-hem) samt Villa Mahult i Halmstad.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Villa Lerhamn drivs av visionen att lyfta ungdomens inneboende kunskaper och egenskaper och på så sätt skapa självkänsla. Vi arbetar för att stärka självkänsla och arbetar aktivt med egenansvar för att stärka våra flickor inför framtiden.

 • Fortbildning

  Vi gör varje år en plan för fortbildning av vår personal.

 • Kommunikation/Avstånd

  Närhet till Helsingborg, Ängelholm och Höganäs. Nära till buss, tåg, flyg.

 • Referenser

  Fås på begäran.

 • Övrigt

  Villa Lerhamn arbetar aktivt för att förbättra livet för barn och unga som haft det svårt i livet. Vi erbjuder ett boende med mycket stöd och med fokus på de kognitiva förmågor som flickorna redan har för att stärka självkänsla och tro på en bättre framtid. Tydlig struktur med dagliga prom Läs mer...

Lerhamns DBT Hem Villa Lerhamn

 • Flickor 16-20 år
 • Kvinnor 16-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Psykoser
Senast uppdaterad: 2019-02-14
Lerhamns DBT Hem Villa Lerhamn

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida