Logo
 • image1.png

Familjehemsvården Norra Stockholms Ungdomshem

 • Pris

  Prisnivån baseras på uppdragets omfattning och behov av insatser eller gällande ramavtal. Vi har familjehem över hela Sverige.
  Vi har ramavtal via SKL med alla kommuner som ingår där.

 • Antal platser/Boendeform

  30 st jour- och familjehem

 • Främmande Språk

  Arabiska, armenska, bengali, dari, engelska, finska, franska, hindi, kurdiska, persiska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, syrianska, tigrinja, turkiska.

 • Ramavtal

  Finns.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar på uppdrag av kommuner och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är i behov av placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser såsom en vuxen hemma på heltid. Barn o Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder vårt interna Ledningssystem för att granska vår verksamhet varje månad och året om. Systematisk kvalitetsuppföljning sker kontinuerligt i verksamheten och på årsbasis sammanställer vi en verksamhetsberättelse som bl.a innehåller en kvalitetsgranskning av varje placering vi geno Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Ja. I forma av Stödboende och utsluss lägenheter som finns i Norrtälje och västra Stockholm.

 • Skola/Kursverksamhet

  Alla omhändertagna barn och ungdomar som är i skolålder ska gå i lämplig skola i närheten av familjehemmet.

 • Sysselsättning

  Praktik eller arbete.

 • Behandling/Insatslängd

  Jour- och tillsvidare placeringar.

 • Organisation/Personal

  Vi har en föreståndare och konsulenter som arbetar i verksamheten samt assistenter som hjälper konsulenterna.

 • Konsulter

  Leg.läk/psykiater, Leg psykolog, Psykosocial handledare, Leg psykoterapeut KBT, samt Eye-Mowment terapi.

 • Handledning

  Våra jour-och familjehem erbjuds kontinuerlig handledning av leg psykoterapeut.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete genomförs kontinuerligt i verksamheten. Vi använder vårt interna Ledningssystem för att granska vår verksamhet varje månad och året om. Systematisk kvalitetsuppföljning sker kontinuerligt i verksamheten och på årsbasis sammanställer vi en verksamhetsberättelse Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning ges kontinuerligt i, samtals metodik och olika beteende mässiga funktions nedsättningar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi har jour och familjehem över hela landet.

 • Referenser

  Finns.

 • Övrigt

  Familjehemsvården vid Norra Stockholms Ungdomshem har tillstånd från IVO sedan 2018-06-02.
  Vi har ramavtal via SKL gällande Konsulentstödd familjehemsvård.

Familjehemsvården Norra Stockholms Ungdomshem

 • Pojkar 0-17 år
 • Flickor 0-17 år
 • Mamma/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-10-14
Familjehemsvården Norra Stockholms Ungdomshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida