Logo

F3nix Omsorg i Sävsjö AB

 • Pris

  Dygnskostnaden för behandlingsplacering startar vid 1 500kr/dygn. Dygnskostnaden justeras efter vilka tjänster och vilken terapiintensitet som efterfrågas

 • Antal platser/Boendeform

  F3nix i Stockaryd har sammanlagt 25 platser fördelade på tre hus med ca 10 rum per hus. Varje klientrum har egen dusch, något enstaka rum har dusch i korridor som man då delar med annan klient. Klientgruppen är uppdelad i grupper om fem klienter med egna kontaktpersoner som ansvarar för si Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vi har personal som talar svenska och engelska i huvudsak.
  Även Arabiska, Dari, Ryska, Albanska, Serbokroatiska är språk som vi har tillgång till.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med kriminalvården, Arvidsjaur kommun, Trollhättans stad, Vänersborg och Gävle kommun. Nya ramavtal skrivs löpande efterhand som de upphandlas.

 • Verksamhetsbeskrivning

  F3nix omsorg i Sävsjö är ett HVB hem som ligger vackert i det lilla samhället Stockaryd i Småland. Behandlingshemmet är uppdelat i fyra separata hus varav ett är administration och ett är aktivitetshus och tre är boendehus. Varje boendehus har två separata kök och varje kök utgör en behand Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Med uppdraget/vårdplanen som plattform utformar kontaktpersonen och klienten tillsammans en för klienten anpassad genomförandeplan som går som en röd tråd genom hela dokumentationsprocessen. Den dagliga dokumentationen förs av personalen på plats via ett dokumentationssystem. De antecknin Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussperioden är en känslig period i klientens behandlingsresa. För F3nix är det viktigt att i ett tidigt skede skapa en flexibel kontakt med placerande kommuns öppenvård för att säkerställa att övergången sker så säkert som möjligt. En tidig kontakt kan dessutom säkerställa att insatt Läs mer...

 • Sysselsättning

  På F3nix område finns ett aktivitetshus med möjlighet att bedriva olika former av aktiviteter. I aktivitetshuset kommer man att kunna spela innebandy i gymnastiksalen, sitta och fika i caféet, pyssla och måla eller vilken annan form av kreativ verksamhet som man beslutar sig för inom klien Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  F3nix behandlingar utgår som grund från klientens behov. Detta innebär vanligtvis en behandlingstid på mellan 2 och 12 månader. Detta kan dock variera utifrån behov och utslussningstidens längd. Fyra avgiftningsplatser med undersköterska och tillgång till sjuksköterska finns i separat hu Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Första steget är en intresseanmälan från placeraren som i övergripande termer beskriver vem som ska placeras. Personal kan komma till klientens hemkommun för ett informationsmöte alternativt ett studiebesök hos oss i Stockaryd. Inskrivningsförfarandet innehåller genomgång av rutiner, gen Läs mer...

 • Organisation/Personal

  F3nix omsorg i Sävsjö AB är ett företag som huserar i lokaler som funnits på plats i lokalsamhället sena sjuttiotalet. Det finns därför en förståelse och öppenhet från grannarna inför att det bedrivs socialt arbete på området. Lokalerna är anpassade, byggda för, att bedriva behandlingsarbe Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter som samarbetar med F3nix:
  Nikola Vulic är en hyrläkare som kommer till F3nix regelbundet och ser över medicinska behov hos klienterna.
  Nordiska krusa AB tillhandahåller alkohol/drogterapeut och 12-stegsterapeut.

 • Handledning

  Personalhandledning sker med extern handledare som kommer till behandlingshemmet en gång i månaden. Handledningen är processtyrd. Möjlighet till individuell handledning finns.

 • Kommunikation/Avstånd

  Stockaryd tillhör Sävsjö kommun och det finns goda bussförbindelser till Sävsjö samt goda förbindelser till Vetlanda och Växjö. Vi har egen buss som vi kör klienterna till aktiviteter med.

 • Referenser

  Mölndals kommun, Christian Timiras.

 • Övrigt

  Det finns tillfällen när klienter inte riktigt orkar med att kämpa på i öppenvården och då kan man behöva komma bort för en, kanske något kortare, mindre intensiv vistelse hemifrån. F3nix omsorg har en möjlighet att ta hand om dessa genom en enklare avgiftning och sedan i en lågintensiv bo Läs mer...

F3nix Omsorg i Sävsjö AB

 • Appelholmsgatan 9
  570 02 Stockaryd
  0739-51 71 54
 • f3nixab@gmail.com
  www.f3nix.nu
 • Org-nr: 559084-7876
 • Kontaktperson
 • Magnus Thelin
  0739-51 71 54
  Magnusthelin@hotmail.com
 • Benny Ljunge
  0706-018265
 • Män 25-80 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
Senast uppdaterad: 2019-01-30
F3nix Omsorg i Sävsjö AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida