Logo
 • image1.jpeg
 • image2.jpeg
 • image4.jpeg
 • image6.JPG
 • image6.jpg
 • image7.JPG
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image10.jpeg
 • image11.JPG

Vega HVB

 • Pris

  Enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser på pojkboendet samt 4-5 platser på flickboendet

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Albanska

 • Ramavtal

  Vi ingår i ramavtal med ADDA, Huddinge Kommun, HVB barn och unga 2021, Skåne, Halland, Kronoberg samt SPINK.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Välkomna till Vega HVB – Ett Hem för Vård och Boende med Hjärta och Engagemang Vega HVB är stolta över att vara ett hem för ungdomar som är i behov av omsorg, vård och boende. Ungdomar som vi möter har en varierande psykosocial problematik i grunden, kommer från hem med omsorgsbrist, sa Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi utvärderar boendet kontinuerligt med hjälp av egenkontroll. Vi använder oss även av skattningsformulär för att mäta resultat under behandlingens gång, bland annat av skattningsinstrumentet KASAM.

 • Utslussning/Eftervård

  Vid flytt till en stödlägenhet påbörjas en gradvis utslussning en tid innan definitiv inflytt till lägenheten. I utslussboendet/stödboendet får den unge hjälp med att möblera och iordningställa bostaden samt hjälp att planera sin budget/ekonomi, skola, fritid, resor, myndighetskontakter, e Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samverkar med alla grund- och gymnasieskolor i Malmö stad utifrån den grundskola eller det gymnasieprogram som ungdomen kommit in på. Vårt mål är att alla placerade hos oss ska gå i skolan. Ungdomen får stöd med läxor och inför prov samt övrigt stöd de behöver runt skolgången.

 • Sysselsättning

  Målet är att alla placerade ungdomar ska vara inskrivna i skola under vistelsen på Vega HVB. Vi bistår även med annan sysselsättning så som hjälp med praktikplats och olika sociala aktiviter.

 • Behandling/Insatslängd

  Utifrån ungdomens behov och förutsättningar inleds behandling enligt genomförandeplanen.
  Metoder och teorier som används är bland annat BBIC, ÅP, HAP, MI, KASAM m.fl. Uppföljning av behandlingen sker löpande och SIP-möten sammankallas vid behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Vega HVB använder sig av Vårdkedjan, en processkarta som möjliggör det för den placerade ungdomen att uppnå målen i Socialtjänstens vårdplan. Vid placering utgår boendet ifrån den upprättade vårdplanen och skapar tillsammans med ungdomen en egen genomförandeplan för hur vi ska kunna uppnå Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personalen som arbetar på Vega HVB har gedigen utbildning så som socionom, behandlingsassistent, socialpedagog, samt lång erfarenhet av behandlingsarbete inom BUP, HVB, SiS.

 • Handledning

  På Vega HVB finns regelbunden extern handledning.

 • Samverkan

  Vi samverkar med Region Skåne, BUP och samarbetspartners inom psykiatri och vidare behov av samtalsstöd för ungdomar.

 • Fortbildning

  Vi lägger ner resurser på vår behandlingspersonals utbildningar utifrån behov och intresse. Just nu har vissa utbildad sig inom HAP, CUP och MI.

 • Kommunikation/Avstånd

  Från båda båenden är det gångavstånd till busshållplats, tågstation, skolor, matbutik och sporthall. Tack vare det centrala läget har ungdomen som placeras på Vega HVB bättre förutsättningar att ta sig till olika ställen samt utföra sina aktiviteter.

 • Referenser

  För pojkboendet: Joel Målberg, socialsekreterare Växjö [email protected] 0470-43772 Christina Lindgren, socialsekreterare Stockholm-Huddinge [email protected] 08-535 370 02 För flickboendet: Josefine Arvidsson, socialsekreterare Bjuv josefine.arvidsson@bju Läs mer...

 • Övrigt

  Vega HVB strävar efter att erbjuda så effektiv behandling som möjligt och för att den placerade ungdomen ska få en trygg vistelse hos oss. All personal som arbetar på Vega HVB är utbildade socionomer, socialpedagoger och behandlingspedagoger med lång erfarenhet inom behandlingsarbete.

Vega HVB

 • Pojkar 14-19 år
 • Flickor 14-19 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-05-29
Vega HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida