Logo
 • image2.jpg
 • image1.jpg

HVB Marielund

 • Pris

  4100:- i grundpris. Dygnskostnaden styrs av behovet.

 • Antal platser/Boendeform

  7 platser

 • Främmande Språk

  Svenska, engelska, albanska,

 • Ramavtal

  Vi är med i SKL:s ramavtal (10353).

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 – 19 år med begynnande missbruksproblem och psykosocial problematik. HVB Marielund bedrivs utifrån ett salutogent synsätt. Varje ungdoms resurser lyfts fram och det friska och fungerande synliggörs. Vi arbetar utifrån A-CRA som är ett str Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder ingen eftervård. Vi gör goda planeringar och förberedelser inför utskrivning i samarbete med socialhandläggare samt det hem ungdomen ska komma till.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har mycket goda samarbeten med dem kommunala skolorna. Det finns även ett gott samarbete med BUP:s skola (Karlskrona), Kastanjeskolan där våra ungdomar studerat.

 • Sysselsättning

  Vi gör veckoplaneringar med ungdomar där kontaktpersonen följer upp och utvärderar kontinuerligt . Vi har gott samarbete med föreningslivet och ser den fysiska aktiviteten som en mycket viktig del i deras vardag. För de ungdomar som är troende finns det möjlighet till att praktisera inom o Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi har tillgång till egen psykolog samt har väldigt bra samarbete med BUP. I verksamheten har vi många evidensbaserade behandlingsmetoder och utbildningar. A-CRA Grundläggande steg 1 utbildning inom psykoterapi Återfallsprevention epulse MI HAP Hästterapi; HVB Marielund har tillg Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Har du frågor och funderingar kring matchning ta gärna kontakt med oss. Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad behandling. För att matcha individuella behov gör vi en kartläggning. Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till gru Läs mer...

 • Organisation/Personal

  socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger,
  pedagoger och terapeut med steg 1 utbildning.

  Personalen på HVB Marielund har kontinuerlig handledning var 4:e vecka samt vid behov. Handledaren har en lång erfarenhet inom lösningsfokuserat förhållningssätt.

 • Konsulter

  Psykologtjänst.

 • Handledning

  Personalen får kontinuerlig handledning av en utbildad och erfaren handledare i lösningsfokuserat förhållningssätt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Både verksamhetsansvarig och föreståndare har utbildning inom systematiskt kvalitetsarbete. Vi jobbar aktivt med detta i vardagen för att få det "levande" i arbetet.

 • Fortbildning

  Personalen får kontinuerlig fortbildning i lågaffektivt bemötande, A-CRA, MI samt hot och våld.

 • Kommunikation/Avstånd

  HVB Marielund är beläget centralt i Nättraby, ca 1 mil från Karlskrona centrum. Med 5 minuters närhet till busshållplats, Coop, vårdcentral, skola, bensinmack mm.

 • Referenser

  Mönsterås kommun, Karlskrona kommun, Kalmar kommun m.fl.

HVB Marielund

 • Pojkar 14-19 år
 • Flickor 14-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-01-21
HVB Marielund

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida