• image3.jpg
 • image6.JPG
 • image2.jpg
 • image5.jpeg
 • image5.JPG

Wilma Konsult AB

 • Pris

  Kollektivt boende:
  Från 2300 kr per dygn och person beroende på uppdragets omfattning och hur en ev hotbild ser ut.
  Medföljande barn från 995 kr per dygn (syskonrabatt vid fler barn).

  Lägenhetsboende med stöd:
  Från 1500 kr/dygn
  Medföljande barn från 695 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  Fem platser i det kollektiva boendet samt möjlighet att ordna eget boende i lägenhet med stöd

 • Främmande Språk

  Finska och engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår filosofi är att inte förminska eller frånta någon vad de faktiskt klarar själv, utan istället finnas bredvid och stötta. Vi möter alla klienter där dom befinner sig ”här och nu” och utgår därifrån. I var och ens egen takt så får de ta mer och mer ansvar inom olika områden. Målet är att Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker löpande eller enligt önskemål

 • Utslussning/Eftervård

  Ja

 • Skola/Kursverksamhet

  Grundskola, gymnasium, lärcentrum, SFI finns på orten. Förskoleverksamhet i boendets regi

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse med placerande socialtjänst

 • Inskrivningsförfarande

  Skriftligt avtal upprättas med ansvarig socialtjänst. Vid akuta placeringar så gäller muntligt avtal till dess att skriftligt avtal är ordnat.

 • Organisation/Personal

  Litet privat boende med både manlig och kvinnlig personal, dygnet runt.

 • Handledning

  Extern handledning regelbundet

 • Samverkan

  Vi samverkar med en lokal KBT behandlare och Leg psykoterapeut. Vidare så samverkar vi även med socialtjänsten, sjuk- och folktandvård, skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, polismyndighet samt det lokala närings- och föreningslivet.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Tydliga rutiner finns

 • Fortbildning

  Sker löpande efter behov. Delägare och personal besitter bland annat utbildningar och erfarenheter i form av Socionom, Social omsorg, Psykiatri, Hot och våld, Räddningstjänst, Barnskötare, FREDA samt HVB verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar.

 • Referenser

  Referenser finns och lämnas vid förfrågan

Wilma Konsult AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Gravida kvinnor år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-09-24
Wilma Konsult AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida