Logo
 • image2.jpg
 • image1.jpg

aMHigo

 • Pris

  Prissättning utifrån vårdtyngd. Stödboende från 645 kr/ dygn. Vid behov av boende i personaltät korridor med personal på plats dygnet runt, pris från 3 700 kr/dygn. Skyddat boende från 1 280 kr/ dygn. HVB Utredningshem från 3 850 kr/ dygn. Konsulentstödd familjehemsvård från 1 900 kr/ Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  HVB 6 platser.
  Stödboende 8-14 platser.
  Skyddat boende 8-16 platser.
  Familjehem efter matchning.

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska, tyska, finska, dari, arabiska samt persiska.

 • Ramavtal

  Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Luleå kommun, Ljusdals kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Vänersborgs kommun, Västerås stad. Norrköping, Linköping, Kinda, Finspång, Söderköping. Avesta, Bengtsfors, Berg, Bollebygd, Borgholm, Borlänge, Botkyrka, Bräcke, Dals-Eds, Eda, Eksjö, E Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  aMHigo Utredningshem tar emot barnfamiljer för utredning och behandling. Huvudfokus är anknytning och samspel samt föräldrarnas motivation och potential att utveckla sin föräldraförmåga. Utredningstiden är 8-10 veckor. aMHigo tillhandahåller ett stödboende inriktat på ungdomar mellan 16 Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Systematisk utvärdering görs i samband med placeringarna avslutas. Måluppfyllnad, trivsel, förbättringsförslag och synpunkter efterfrågas vid intervju av med de boende och placerande socialsekreterare. När det är möjligt görs en målfyllnadsuppföljning efter 6 månader genom en intervju med Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  De boende får under placeringstiden hjälp att planera sitt liv efter utskrivning. De får hjälp att söka bostad, skola/sysselsättning eller arbete. Bodens kommun har en ambition att växa i befolkningsmängd och bygger därför många mindre lägenheter, detta skapar bra möjligheter för de som ön Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Kostnad för eventuell förskola och skola regleras separat och direkt mellan kommunernas skolförvaltningar.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder hjälp till en meningsfull sysselsättning. Det kan röra sig om praktik, skola med individuella studier, praktiska och teoretiska gymnasiet, folkhögskola med bla dataspelsinriktning.

 • Handledning

  All personal har regelbunden ärende och processhandledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Boden ligger 30 min från Luleå flygplats, en timmes flygtid från Stockholm med täta och prisvärda avgångar. Vi erbjuder hämtningsservice, även på kvällar och helger. Boden är en sk järnvägsknut, med tåg från Kiruna i norr till Malmö i söder. Bra lokal- och länstrafik.

aMHigo

 • Teknikvägen 3
  961 50 Boden
  010 188 00 10
 • monica.helin@amhigo.se
  www.amhigo.se
 • Org-nr: 559014-1197/ 559102-3352
 • Kontaktperson
 • Maria Von Schantz
  010 188 00 01/Akutplaceringar på kväll/helg 010 188 00 05
  maria.vonschantz@amhigo.se
 • Sonja Mörtsell
  010 188 00 11
  sonja.mortsell@amhigo.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-50 år
 • Kvinnor 18-50 år
 • Mamma/Barn 0-50 år
 • Pappa/Barn 0-50 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 12-50 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Par 18-50 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-05-15
aMHigo

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida