Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Villa Cullberg

 • Antal platser/Boendeform

  14 platser. Villa Cullberg har två boendeplan och ett suterrängplan för umgänge. Egna lägenheter på 33 till 40 kvadratmeter, och man kan välja om man vill ta med egna möbler eller flytta in i en möblerad lägenhet. Finns tillgång till gemensamt kök, vardagsrum samt två träningskök. I vå Läs mer...

 • Främmande Språk

  Finska, arabiska, engelska

 • Ramavtal

  Ramtavtal finns. Placering kan ske både via individuella avtal och ramavtal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Villa Cullberg är ett särskilt boende/stödboende som vänder sig till den med en psykisk funktionsnedsättning som ADHD/ADD, Aspergers syndrom, bipolaritet/manodepressivitet, psykos, schizofreni eller tvångssyndrom. På Villa Cullberg ger vi den enskilde ett värdigt liv i en trygg miljö med Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Enligt lagkrav samt enligt överenskommelse med uppdragsgivare.

 • Utslussning/Eftervård

  Kan förekomma enligt överenskommelse med uppdragsgivare.

 • Sysselsättning

  Den som bor på Villa Cullberg blir erbjuden sysselsättning både här och på andra håll. Individuella aktiviteter anordnar vi utifrån den enskildes personliga intressen och behov. Vi har också gemensamma aktiviteter som olika former av friluftsliv och kulturella evenemang, bland annat tillsa Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell insatslängd

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten. Studiebesök. Enligt överenskommelse med placerande uppdragsivare

 • Organisation/Personal

  På Villa Cullberg finns cirka 20 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildni Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten arbetar utefter ett kvalitetsledningssystem kallat Qualimax innehållande system för avvikelserapporter, egenkontroller och förbättringslogg. Detta kvalitetledningssystem är kompletterat med lokala rutiner. Kvalitetsarbetet granskas av Nytidas kvalitetsavdelning och verksamhete Läs mer...

 • Fortbildning

  Sker löpande och vid behov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Villa Cullberg ligger centralt i Sigtuna och samtidigt nära naturen. Butiker finns på fem minuters promenadavstånd.
  Bussen stannar strax utanför Villa Cullberg.
  Det finns en simhall i boendets omedelbara närhet.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran.

 • Övrigt

  Nytida har även verksamheter på andra orter, samt för olika åldrar.
  Vänligen kontakta Nytida placeringsförfrågan tel: 020- 66 20 20 e-post: placeringsförfrågan@nytida.se för mer information om våra verksamheter.

Villa Cullberg

 • Rektor Cullbergs Väg 9
  193 35 Sigtuna
  073-421 06 33
 • nils.dorfinger@nytida.se
  www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Nils Dorfinger
  073-421 06 33
  nils.dorfinger@nytida.se
 • Nytida placeringsförfrågan
  020-66 20 20
  placeringsforfragan@nytida.se
 • Män 20-65 år
 • Kvinnor 20-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-04-15
Villa Cullberg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida