• image2.jpg
 • image3.jpg
 • image1.JPG

AB Cirrusgården Västra Mälardalen

 • Pris

  Dygnskostnad 3500 kr, kopia på avtal skickas vid förfrågan

 • Antal platser/Boendeform

  6+3

 • Främmande Språk

  Husspråket är svenska men vid behov använder vi oss av tolk.

 • Ramavtal

  Gävle, Eksjö, Gnosjö, Gislaved, Solna, Västerås

 • Verksamhetsbeskrivning

  Placeringar både enligt Sol och LVU. NPF-anpassat Basen i verksamheten är det miljöterapeutiska sammanhanget där relationen mellan personal och ungdom tillmäts stor betydelse. Skapandet av den terapeutiska alliansen får mycket utrymme där ungdomens egna mål och feedback på personalens ag Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Individuellt, beroende på ungdomens och socialtjänstens önskemål.

 • Organisation/Personal

  Hög personaltäthet med bred kompetens

 • Konsulter

  Ja

 • Handledning

  Ja

 • Samverkan

  Ja

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ja

 • Fortbildning

  Personal fortbildas löpande

 • Kommunikation/Avstånd

  Goda kommunikationer finns. I samband med planerande möten, besök eller placeringar kan vi erbjuda hämtning och lämning.

 • Referenser

  Kontakta oss för referenser

AB Cirrusgården Västra Mälardalen

 • Pojkar 14-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-12-04
AB Cirrusgården Västra Mälardalen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida