Logo

Rilancio AB

 • Antal platser/Boendeform

  Vi är inte begränsade till ett specifikt antal platser. Vi har olika boendeformer där familjehem är en form.

 • Främmande Språk

  Vi har placeringsalternativ som har kompetenser i flera utomnordiska språk. Samt kompetens inom Engelska och Spanska i direkt närhet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Rilancio är helhetslösningen när det finns en hotbild involverad. Vi tar också emot barn och unga med annan blandad problematik utan att det föreligger hot eller skyddsbehov. Vår inriktning är vård under skydd. Vi har vårt säte i Västmanland men våra uppdrag sträcker sig både nationellt Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning av placeringen sker kontinuerligt och baseras på genomförandeplanen som i sin tur tar avstamp i vårdplanen. Vid behov anpassas insatser för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Utvärdering sker vid avslut av placering med syfte att samla in både positiva erfarenheter och förbä Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till utsluss i olika varianter av boendeformer. Där kan stöd i form av eftervård innefatta fortsatta samtal (om det är aktuellt) boendestöd, missbruksvård mm. Mer info kan ges vid behov.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan inte erbjuda skola i egen regi men vi har ett väl upparbetade kontakter med många skolor. Vi har också en egen legitimerad lärare & specialpedagog som stöttar och handleder i alla skolärenden där så krävs.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning kan erbjudas vid möjlighet och behov.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi erbjuder en individanpassad behandling med möjlighet att luta oss mot olika behandlingsmodeller så som 12-steg, KBT, HAP. ÅP mm. Insatslängden varierar stort med hänsyn till klientens behov, förmåga samt yttre förutsättningar.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi anpassar vår metodik efter den problematik som föreligger. Vanligtvis hålls ett säkerhetssamtal samt tillhörande utbildning med klient.

 • Handledning

  Våra familjehem får regelbunden handledning med intervall anpassat efter placeringens behov. Vi har också möjlighet att låta någon av våra spetskompetenser göra specifik riktad handledning om det blir aktuellt.

 • Referenser

  Av säkerhetsskäl väljer vi att inte lämna några referenser här men vi välkomnar er att kontakta oss för mer information.

 • Övrigt

  Vi är ett dotterbolag till Familjehem i Mälardalen (FIM AB).

Rilancio AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 0-99 år
 • Pappa/Barn 0-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-99 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 0-99 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2023-11-20
Rilancio AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida