Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

Lejongruppen Familjehem

 • Antal platser/Boendeform

  Lejongruppen Familjehem erbjuder konsulentstödda, skräddarsydda lösningar utifrån ditt behov. Vi erbjuder: - Jour- och familjehem - Kraftigt förstärkta familjehem - Behandlingsfamiljer Våra familjer finns i Storstockholm, Mälardalen och Uppland. De finns såväl i stadsmiljö som i lan Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder behandlingsfamiljer, kraftigt förstärkta jourhem och vanliga jour- och familjehem. Behandlingsfamilj När ungdomens problematik är omfattande kan en behandlingsfamilj vara lösningen. Då kombinerar vi våra erfarna familjers trygghet, struktur och familjegemenskap med både en Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi kan erbjuda utslussning med träningslägenhet och boendestöd efter avslutad placering.

 • Organisation/Personal

  Utredda familjer med hög kompetens som vidareutbildas - Familjerna är noggrant utvalda och utredda enligt nya Kälvesten. - Alla våra familjer genomgår Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i". Familjerna får därefter kontinuerlig fortbildning inom området. Familjernas kom Läs mer...

 • Handledning

  - Våra familjer får stöd och handledning av våra familjehemskonsultenter som är socionomer med lång erfarenhet. Stödet ges dygnet runt. Årets alla dagar. Regelbundna hembesök.
  - Familjehem får regelbunden grupphandledning med andra familjehem.

 • Övrigt

  Lejongruppen jobbar med HVB-hem, familjehem och öppenvård för ungdomar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen. Vår inriktning är främst pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd. Vi vill skapa Sveriges bästa HVB- och familj Läs mer...

Lejongruppen Familjehem

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Mamma/Barn 1-50 år
 • Pappa/Barn 1-55 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 1-50 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 1-50 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-11-23
Lejongruppen Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida