• image3.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Andersboda Gård HVB

 • Antal platser/Boendeform

  7

 • Främmande Språk

  Arabiska, kurdiska, turkiska, franska, spanska,

 • Verksamhetsbeskrivning

  Lejongruppens behandlingshem Andersboda Gård ligger lantligt i Viksberg strax utanför Södertälje. Målgruppen är pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relationer, skolgång/sysselsättning samt a Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på HVB är en stegvis utslussning där personalen successivt låter ungdomen stå på egna ben.
  Vi jobbar med utslussning i tre steg. Mellanboende, utsluss och boendestöd.

 • Sysselsättning

  På Andersboda Gård får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsä Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  De metoder vi använder på Andersboda Gård är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder DBT, RePulse, CRA, ART och Ett Nytt Vägval som metoder i behandlingen. Andersboda Gård har tillg Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inför inskrivning gör föreståndare en matchning mot tillstånd och aktuell ungdomsgrupp på boendet. Andersboda Gård erbjuder alltid ungdomen och dennes handläggare att komma på studiebesök om det är möjligt. Vi erbjuder oss också att hämta ungdomen om det skulle vara behov för det. Allt för Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Den personal som är anställd på Andersboda Gård har samtliga erfarenhet och utbildning som är relevant för målgruppen. Däribland återfinns utbildade behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare och behandlingspedagog. Med den kompetensen i arbetsgruppen säkerställs att Läs mer...

 • Handledning

  Extern handledning erbjuds personalen i både metod och process. Fokus ligger dock på metod och hur vi bemöter och arbetar med våra ungdomar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Andersboda Gård ligger på 10 minuters avstånd med bil från Södertälje centrum. Busshållplats finns precis utanför boendet.

 • Övrigt

  Om oss: Lejongruppen jobbar med HVB-hem, familjehem och öppenvård för pojkar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen. Lejongruppens inriktning är pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd. Vi vill skapa Sveriges bästa HVB- oc Läs mer...

Andersboda Gård HVB

 • Ladviksvägen 63
  152 95 Södertälje
  08-4455500
 • info@lejongruppen.com
  www.lejongruppen.com
 • Org-nr: 559110-5175
 • Kontaktperson
 • Kristian Nord
  08-445 55 01
  kristian.nord@lejongruppen.com
 • Stefan Strandberg
  08-4455503
  stefan.strandberg@lejongruppen.com
 • Pojkar 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-11-26
Andersboda Gård HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida