Logo

Vårsol - HVB

 • Pris

  Dygnsavgift 3 800 kronor, om inte ramavtal anger annat.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser samt träningslägenheter

 • Främmande Språk

  Engelska, dari, persiska, tadzjikiska, spanska samt teckenspråk.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingshem för tjejer och killar 16-19 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatrisk diagnos. Fokus på familj- nätverksarbete, skolgång och egen delaktighet. Vi vill verka för kortare placeringstider. Vi har tillgång till träningslägenheter. Vi har särskild kompetens riktat Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kontinuerlig utvärdering av verksamheten enligt rutiner och riktlinjer. Nystartad verksamhet som är inne i ett skede av att bygga upp ett långsiktigt uppföljningsarbete i samarbete med högskola.

 • Utslussning/Eftervård

  Vårsol kan även erbjuda ungdomarna utslussning i form av boende i träningslägenhet. Träningslägenheterna finns i samma fastighet som kollektivet och kontakt med ungdomen kommer att planeras individuellt utifrån ungdomens behov. Tiden i träningslägenhet är en möjlighet för ungdomen att unde Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid nyplacering upprättas en handlingsplan för skolgång. Hög prioritet på fungerande skolgång eftersom vi vet att det är en skyddsfaktor för ett självständigt liv med minskad ohälsa.

 • Sysselsättning

  Hjälpa ungdomarna till en aktiv fritid samt timanställningar/praktik under helger och lov.

 • Behandling/Insatslängd

  Personalen på Vårsols HVB är välutbildad och har lämpliga vidareutbildningar för målgruppen; Aggression Replacement Training (ART), Motiverande intervju (MI) och Familjeinterventioner är några av dessa. Personalen har även ansvar för att hitta en fungerande skolgång eller annan sysselsättn Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning vid varje förfrågan, studiebesök.

 • Organisation/Personal

  Samtlig personal har minst tvåårig eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog samt två socionomer. Bemannat dygnet runt. Sju personal, tre fasta timvikarier samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska kopplad till verksamheten. Jämn fördelning mellan män och kvinnor.

 • Konsulter

  En medicinskt ansvarig sjuksköterska knuten till verksamheten samt psykologkonsult vid behov.

 • Handledning

  Personalen har kontinuerligt extern handledning med leg. psykolog.

 • Samverkan

  Skola, ungdomsmottagningen, specialpedagog Jönköpings kommun, arbetsgivare, vårdcentral.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kemikaliehantering, aktiva val för hållbar miljö, utökat system för återvinning och källsortering.

 • Fortbildning

  Grund för all personal ART, MI och lågaffektivt bemötande. Del av personalen har återfallsprevention som är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT), BBIC och ASI - Addiction Severity Index. Årligen återkommande utbildning i lågaffektivt bemötande.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns på mindre än 5 minuters promenad från Centralstationen i Jönköping där både tåg och långfärdsbussar från olika bolag kör frekvent och erbjuder direktförbindelser, Swebus, Nettbuss m fl Jönköping Airport ligger på avstånd med 8 km från centrum, dvs 10 minuters bilväg till Vårsol - Läs mer...

Vårsol - HVB

 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 16-18 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-08-30
Vårsol - HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida