Logo
 • image2.png
 • image3.png
 • image4.png

Arabo Familjebehandling

 • Pris

  Se aktuellt ramavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Upp till sju familjer i sju lägenheter. I anslutning till personalutrymme finns också ett akutrum som används för familjer med exempelvis skyddsbehov eller vid riskbeteende.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Arabo arbetar med människor som vill växa inför sig själva men framförallt inför sina barn. Det handlar om hårt arbete men också om små vardagliga glädjestunder på vägen mot ett nytt positivt sätt att hantera tillvaron. Vi utgår ifrån att alla har förmågan att förändra sina liv. I varje mä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  För att nå de mål som ingår i vårt uppdrag utgår vi från genomförandeplanen som baseras på uppdraget i vårdplanen. Här är även den placerade personen delaktig i planeringen av sin vård. Vi utvärderar även vårt arbete genom evidensbaserade utvärderingar hos de placerade som exempelvis Kasam Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen planeras tillsammans med den placerade och socialtjänsten. Vi arbetar gentemot samhällets resurser under hela placeringen och nu skall den placerade känna sig reda att ta steget till mer självständighet. Vi hjälper till med allt det praktiska som en flytt eller återgång till Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  När Arabo får in en ny placerad tilldelas familjen en familjesamordnare och barnen en barnsamordnare. Barnsamordnaren tar direkt kontakt med aktuell/lämplig skola och har tät kontakt med lärare, rektor och andra relevanta individer under placeringen. Vid utskrivning hjälper även vid behov Läs mer...

 • Handledning

  Handledning
  Fyra timmar var fjärde vecka.

 • Kommunikation/Avstånd

  Bra kommunikationer. Från Växjö Resecentrum buss 1 mot Teleborg eller buss 9 mot Vikaholm. Avstigning vid hållplats Slåttervägen

Arabo Familjebehandling

 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn 0-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-100 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 0-100 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-05-23
Arabo Familjebehandling

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida