Logo

Stellagruppen Familjehem

 • Pris

  Enligt överenskommelse, vänligen kontakta oss för mer information.

 • Antal platser/Boendeform

  Individuellt antal platser

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har familjehem i olika konstellationer som alla är utredda av socionom med utbildning i BBIC och erfarenhet av flerårigt arbete på barn- och ungdomskontor. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och familjernas förmåga att erbjuda trygghet, stabilitet och omtanke. Våra fam Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi upprättar genomförandeplan i samråd med alla inblandade parter, erbjuder månadsrapporter samt bokar in uppföljning i samråd med ansvarig socialsekreterare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid behov av skolgång ordnas hjälp med placering i rätt skola.

 • Sysselsättning

  För äldre barn tillgodoser vi möjlighet till praktik/arbete. Det samma gäller placerade vuxna med medföljande barn om behov finns.

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse med placerande myndighet.

 • Inskrivningsförfarande

  Matchning för placering görs med hjälp av Signs of Safety för att tillgodose en så bra matchning från början, allt för att minska uppbrott.

 • Organisation/Personal

  Våra konsulenter är utbildade till socionom, beteendevetare och inom socialrätt/social omsorg.

 • Handledning

  Extern handledning erbjuds till alla våra familjehem vid behov.

 • Referenser

  Erhålles vid begäran.

 • Övrigt

  För mer information se vår hemsida http://www.stellagruppen.se/

Stellagruppen Familjehem

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 0-99 år
 • Pappa/Barn 0-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-99 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-03-17
Stellagruppen Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida