Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image4.jpeg

Narconon Eslöv

 • Pris

  Enligt ramavtal
  Övriga utan ramavtal 2000 kr per dygn

 • Antal platser/Boendeform

  12 boende
  6 öppenvård
  6 utslussboende

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Kalmar län, Västra Götaland, Dalarna, Jämtland, Norrbotten. Västmanland, Gotland, Stockholms kranskommuner, Gävleborg, Umeå, Ale, Trollhättan, Västerås. Härjedalen, Uppsala Östhammars kommun, Nacka.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi är ett mindre lantligt beläget HVB-hem som har varit verksamma sen 1982. Vi har som mål att hjälpa personer med missbruksproblem och lättare psykiska problem att få ett drogfritt liv utan psykofarmaka eller substitutionsdroger. Narconon kan erbjuda 5 dagars kostnadsfri abstinensbehandli Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  När personen flyttar ut från Narconons utsluss boende eller hem till egen bostad och fullföljt hela behandlingen, erbjuder vi ett års uppföljning.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi kan i har möjlighet att erbjuda sysselsättning och drogfritt boende, efter avslutad behandling och i mån av plats, som en förlängning av placeringen. Narconon har ett drogfritt kollektivt boende 6 km från behandlingshemmet.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning i kombination med drogfritt boende efter behandlingen

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsprogrammet är beräknat till ca 4-5 månader. I vissa fall längre i mån av behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Genom placerande myndighet. Kontakta Helen Svensson eller Birgitta Gustafsson.

 • Organisation/Personal

  Ideell förening.
  Föreståndare Håkan Larsson, vice föreståndare Helen Svensson.
  Socionom, Beteendevetare, 8 behandlingspedagoger.

 • Fortbildning

  Sker kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Skarhults Södergård ligger ca 8 km syd-öst om Eslöv. 15 km till Lund, 35 km till Malmö.
  Tåg finns i Eslöv. Flyg Malmö ca 35 km. Buss går från Eslövs station till Skarhults slott.

 • Referenser

  Kontakta behandlingshemmet för referenser.

Narconon Eslöv

 • Män 18-70 år
 • Kvinnor 18-70 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Damp
 • ADHD
 • Par 18-70 år
Senast uppdaterad: 2019-04-16
Narconon Eslöv

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida