Logo
 • image9.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg

Rivstart Sverige AB

 • Pris

  1700:- per dygn

 • Antal platser/Boendeform

  4 boende platser i kollektiv

 • Främmande Språk

  Engelska, finska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Rivstart Sverige AB är ett byggföretag som erbjuder män som vill lämnar kriminalitet bakom sig, ändra sina livsvillkor och skapa sin egen framtid. Vi erbjuder dem ett arbete att gå till varje dag, ett tryggt och stabilt boende och en meningsfull fritid. Dessa är alla grundläggande byggsten Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning ske kontinuerligt i Rivstarts process. Under tiden att deltagaren sitter på anställt gör Rivstart, tillsammans med kriminalvården, arbetsförmedlingen och socialtjänsten en värdering av om personen har det som krävs för att kunna nyttja en plats hos oss till f Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Ett år efter att deltagarna har lämnat fängelset upphör i regel övervakningen, och provanställningen övergår till en reguljär anställning med lönebidrag. Efter två år hos oss har personen fått djupgående yrkeskunskaper, ett väl fungerande nätverk och en bostad där denne trivs. En ärli Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi erbjuder lärlingsutbildning inom bygg

 • Sysselsättning

  Rivstart är ett byggföretag. Från första dagen hos Rivstart har deltagaren ett arbete att gå till varje dag i en av våra byggarbetslag. Under provoperioden får han prova på arbetet och träffa sina framtida kollegor, och succesivt därefter arbetar praktisk med bygg-relaterade uppgifter. Und Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Rivstarts arbetslag och hela arbetssätt är byggt på ett inkluderande och modern anställningsfilosofi. Förutom daglig arbetsplatsmöten och utvecklingsutvärderingar får deltagaren även veckovis, och vid behov oftare, stöd av socialpedagoger och coach som stödjer honom att utveckla tydliga må Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Processen börjar med att den enskilde ansöker om att få en praktikplats hos Rivstart. Sedan påbörjas en dialog med arbetsförmedlingen och socialtjänsten. I de fall då personen sitt på anstalt när den första kontakten tas, skall ett samhandlingsavtal undertecknas mellan ovan nämnda parter. Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi som arbetar på Rivstart har alla lång erfarenhet med arbetet med människor, VD Rune Lundsholt är utbiildad social omsorgsvetare med inriktning på socialpedagogik och har arbetat många år inom socialtjänsten, med missbruk och psykiatri. Teknisk chef Kjell Kolstad är utbildad ingenjör oc Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov har vi möjlighet att ta in samtals terapeuter med inriktning både inom KBT och tolv steg.

 • Handledning

  Handledning sker kontinuerligt av all personal. "Delvis genom strukturerade "utvecklingssamtal" som betonar vikten av personalens stödjande och utvecklande roll, delvis genom det dagliga samtal mellan deltagarna samt veckovis utvärderingar under de första 6 månader av deras vistelse hos Ri Läs mer...

 • Samverkan

  Förutom samverkan med myndigheterna såsom Kriminalvårdsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialförvaltningar har Rivstart även ett mycket omfattande nätverk i sitt närområde som ska sörjer för fritidsintressen hos deltagarna samt ett bra samarbete med andra företagen inom bygg såv Läs mer...

 • Fortbildning

  För deltagarna: vanligtvis efter de första sex månader hos oss kan deltagaren erbjudas en lärlingsutbildning inom bygg eller närstående området. I många fall (t ex vid läs- eller skrivsvårigheter), måste grundutbildning kompletteras, och då skapar vi tillsammans med deltagaren både ett utb Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Rivstart ligger i Molkom tre mil norr om Karlstad. Det går buss som tar ca 30 minuter in till centrala Karlstad. Från Karlstad finns det buss, tog och flygförbindelse över hela landet via Göteborg och Stockholm. "Samtidigt är Molkom något av en avkrok. Risken att deltagarna ska får konta Läs mer...

Rivstart Sverige AB

 • Män 25-60 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2018-11-08
Rivstart Sverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida