Logo
 • image9.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg

Rivstart Sverige AB

 • Pris

  2000:- per dygn

 • Antal platser/Boendeform

  4 boende platser i kollektiv

 • Främmande Språk

  Engelska, finska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Rivstart Sverige AB är ett byggföretag som erbjuder män som vill lämnar kriminalitet bakom sig, ändra sina livsvillkor och skapa sin egen framtid. Vi erbjuder dem ett arbete att gå till varje dag, ett tryggt och stabilt boende och en meningsfull fritid. Dessa är alla grundläggande byggsten Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning ske kontinuerligt i Rivstarts process. Under tiden att deltagaren sitter på anstalt gör Rivstart, tillsammans med kriminalvården, arbetsförmedlingen och socialtjänsten en värdering av om personen har det som krävs för att kunna nyttja en plats hos oss till fullo Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Ett år efter att deltagarna har lämnat fängelset upphör i regel övervakningen, och provanställningen övergår till en reguljär anställning med stöd från arbetsformedlingen. Efter två år hos oss har personen fått djupgående yrkeskunskaper, ett väl fungerande nätverk och en bostad där denne t Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom bygg

 • Sysselsättning

  Rivstart är ett byggföretag. Från första dagen hos oss har deltagaren ett arbete att gå till varje dag i ett av våra byggarbetslag. Under prövoperioden får han prova på arbetet och träffa sina framtida kollegor och arbeta praktisk med bygg-relaterade uppgifter. Under de första sex månadern Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Rivstarts hela arbetssätt är byggt på ett inkluderande och modern anställningsfilosofi. Förutom dagliga arbetsplatsmöten och utvecklingsutvärderingar får deltagaren även veckovis, och vid behov, stöd av socialpedagog och coach som stödjer honom i att utveckla tydliga mål och gradvis ta ans Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Processen börjar med att den enskilde ansöker om att få en praktikplats hos Rivstart. Sedan påbörjas en dialog med arbetsförmedlingen, socialtjänsten (och kriminalvården i de fall då den som ansöker vistas på anstalt). I de fall då personen sitter på anstalt när den första kontakten tas, Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi som arbetar på Rivstart har alla lång erfarenhet med arbetet med människor.

 • Konsulter

  Vid behov tar vi in samtals terapeuter med inriktning både inom KBT och tolv steg, eller konsult med lång erfarenhet inom boendestöd.

 • Handledning

  Handledning sker kontinuerligt av all personal. Delvis genom strukturerade utvecklingssamtal, som betonar vikten av personalens stödjande och utvecklande roll, delvis genom det dagliga samtalet mellan deltagarna samt veckovis utvärderingar under de första 6 månaderna av deras vistelse. Vi Läs mer...

 • Samverkan

  Under 2018 och första delen av 2019 driver vi ett projekt i samverkan med EUs Socialfond kallat "Rivstart lärling", det är genom Rivstart Lärling att vi har möjlighet att erbjuda lärlingsplatser inom bygg. Du kan läsa mera om Rivstart lärling här: https://rivstart-sverige.se/rivstart-larli Läs mer...

 • Fortbildning

  För deltagarna: Efter de första sex månader hos oss kan deltagaren erbjudas en lärlingsutbildning inom bygg. I många fall (t ex vid läs- eller skrivsvårigheter), måste grundutbildningen kompletteras, och då skapar vi tillsammans med deltagaren både ett utbildningsprogram och gör även en a Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Rivstart ligger i Molkom tre mil norr om Karlstad. Det går buss som tar ca 30 minuter in till centrala Karlstad. Från Karlstad finns det buss, tog och flygförbindelse över hela landet via Göteborg och Stockholm. "Samtidigt är Molkom något av en avkrok. Risken att deltagarna ska får konta Läs mer...

 • Referenser

  Socialtjänsten Härnösand
  Arbetsförmedlingen Härnösand
  Frivården Härnösand
  Frivården Karlstad
  Socialtjänsten Mölndal stad
  Socialtjänsten Åmål
  Socialtjänsten Gällivare

  Namn och telefonnummer erhålls vid förfrågan

 • Övrigt

  Vi tillåter inte husdjur. Vi tar inte emot par.

Rivstart Sverige AB

 • Män 18-60 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Damp
 • ADHD
 • Fysiska funktionshinder
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2019-03-28
Rivstart Sverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida