Logo

Alpklyftan AB Stödboende & Öppenvård

 • Pris

  Enligt ramavtal Öppenvård i hemmet 1400kr/dygn Stödboende 1320kr/dygn stödboende med extra personalinsats 2150kr/dygn Förstärkt stödboendeboende (bemannat med personal kl 19-08 dagligen) 2570kr/dygn tillval ekonomi 130 kr/dygn priser enligt ramavtal kan skilja sig i direktupphandlin Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Förstärkt stödboende med bemanning kvällar/nätter, tillsyn varje kväll. 14 platser
  Stödboende externt insprängt på stan med tillsyn fredagar och lördagar. 12 platser
  Öppenvård i hemmet

 • Främmande Språk

  Arabiska, engelska

 • Ramavtal

  SKL Kommentus Stödboende
  Ale Stödboende, öppenvård

 • Verksamhetsbeskrivning

  Förstärkt bemannat stödboende i egen lägenhet utan kollektiva inslag. Egen stödboendelägenhet på stan med tillsyn. Stödboende ungomar 16-20 år Öppenvård för unga mellan 13-25 år med psykosocial/neuropsykiatrisk problematik samt deras familjer. Tjejer och killar 16-20 år (Tillstånd frå Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljningsmöten med den unge, socialsekreteraren, kontaktpersonen och eventuella vårdnadshavare sker var 6:e vecka och vid akuta behov. Däremellan informeras socialsekreteraren om den unges situation förändras eller någon akut situation uppstår. Kontaktpersonen skriver en uppföljningsrap Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utslussning och eftervård finns via vår vårdkedja. Vi kan erbjuda FHV, HVB, Träningslägenheter, Stödboende, Öppenvård, Boende med/utan stöd, Referenslägenheter och Skyddsinsatser. Ev. eftervård individanpassas i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete finns med specialskolor i grundskoleverksamheten samt med gymnasium i närområdet.
  Goda kontakter med olika praktikplatser finns.

 • Sysselsättning

  Vi samverkar med skola, praktikplatser, Arbetsförmedling med flera. ungdomen får ett stort utbud av aktiviteter och idrottsklubbar för en aktiv fritid. Vi har avtal med hälsocenter med gym och bad och ungdomen får ett aktivitetsbidrag. Vi strävar efter att bredda ungdomarnas intressen gen Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatstiden görs upp i samråd med socialtjänsten. För en behandlingsplacering bör insatstiden vara minst 6 månader. Våra placeringstider löper mellan 6 mån-3 år

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan tas emot av enhetschef, infomöte/studiebesök där enhetschef informerar om boende och insats för ungdom, ev vårdnadshavare och socialsekreterare. Behandlare tar emot vid inflytt, bashandling sker, inflyttningsmöte med socialsekreterare sker oftast några dagar efter inflytt då vård Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Enhetschef, Bitr enhetschef, öppenvårdsbehandlare, boendepersonal. All personal har hög formell kompetens och lång erfarenhet av socialt arbete.

 • Konsulter

  Nej

 • Handledning

  All personal har systemiskt och kognitivt inriktad handledning, den innehåller både metod och process.

 • Samverkan

  Vi sätter stort värde på ett nära samarbete med våra handläggare och övriga samarbetspartners runt den unge. I vår behandlingsmodell ingår tät kontakt med ungdomens familj och dess nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi kvalitets utvärderas av uppdragsgivare via SSiLs kvalitetsindex. vi uppfyller kraven från Göteborgs Stads ramavtal och Borås stads ramavtal gällande kvalitets- och miljöarbete. vi har även ett eget system för uppföljning avseende ungdomar och kunder. Fortsättningsvis har vi infört milj Läs mer...

 • Fortbildning

  • Steg 1 KBT
  • Vidareutbildning inom familjearbete
  • CRA
  • MI
  • Återfallsprevention
  • ACT
  • ART
  • Repulse
  • Tejping
  • Lågaffektivt bemötande

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra stödboendelägenheter ligger i nära anslutning till god kollektivtrafik. Geografiskt belägna runt om i Göteborgs olika stadsdelar och kranskommuner.

 • Referenser

  Lämnas på begäran

Alpklyftan AB Stödboende & Öppenvård

 • Varholmsgatan 2e
  414 74 Göteborg
  031-508113
 • helen.frisell@alpklyftan.se
  alpklyftan.se
 • Org-nr: 556511-6372
 • Kontaktperson
 • Helén Frisell
  0735190335
  helen.frisell@alpklyftan.se
 • Jenny K Kallas
  0735190368
  jenny.k.kallas@alpklyftan.se
 • Pojkar 13-17 år
 • Flickor 13-17 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Mamma/Barn 0-25 år
 • Pappa/Barn 0-25 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 13-25 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 13-25 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-04-08
Alpklyftan AB Stödboende & Öppenvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida