Logo

Förenade Familjehem AB

 • Pris

  Från 1500 kr/Dygn

 • Antal platser/Boendeform

  330 Erfarna Familjer och 25 skyddade boenden (Många av våra familjer är förstärkta eller kraftigt förstärkta familjehem) Vi har nu även tillgång till ett hus med 13 rum o kök godkänt för ex skyddat boende för mammor med flera barn nära lekplatser o fotbollsplan ,skidbacke mm. HVB tillstån Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Dari,

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med ett 210 tal kommuner runt om i landet och även SKRs ramavtal. Vi söker löpande alla kommuner som kommer ut

 • Verksamhetsbeskrivning

  För Familjehem av familjehem. Alla vi som jobbar inom företaget är själva familjehem,har rätt utbildning (Socionom eller likvärdigt 180 HP) och har varit familjehem med många års erfarenhet. Vi har jobbat inom andra organisationer tidigare och har stor erfarenhet inom NPF,LSS, droger, k Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer upp alla våra placeringar och utvärderar hur vi kan bli bättre via SSILs Kvalitets index men även ett internt uppföljnings system. Varje avslut dokumenteras och en avsluts rapport skrivs till socialtjänsten. Månadsrapporter 10ggr /år samt löpande under placeringen

 • Utslussning/Eftervård

  Många av våra familjer har stora kontaktnät och oftast kan de hjälpa sina placerade med lägenhet efter placeringstiden, Vi kan ofta hjälpa med praktikplats, arbete etc beroende på var i landet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Våra konsulenter fortbildas löpande 2-4 ggr år och våra familjehem utbildas löpande minst 1-2 ggr år men oftast 7-8 tillfällen beroende på behov(Just nu TMO utbildning för alla) Grupphandledning 6-10 ggr år och individuell handledning månadsvis. Just nu går alla konsulenter handledningskur Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi gör allt för att hitta praktikplatser, lämpliga skolor mm till våra placeringar och oftast går det att lösa med våra familjers stora nätverk.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi anpassar behandling och insats efter de placerades behov och socialtjänstens önskemål, Våra behandlingsfamiljer jobbar oftast med samma klient 9-12 månader men ibland längre. Vi har jour familjer och familjehem

 • Inskrivningsförfarande

  Konsulenten i området sköter allt från början till slut och tar in alla uppgifter från kommunen,Sedan lämnas detta till vår ekonomi avdelning som därefter sköter allt ekonomiskt och allt med avtal mellan kommun o familj och Förenade Familjehem. Allt för att undvika missförstånd när många b Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi finns i idag i hela landet och är totalt 23 konsulenter (Förväntas bli 26 st under 2022) Från Ystad till Skellefteå med kontor i Ryd,Olofström ,Säffle, Östersund och Stockholm

 • Konsulter

  Samtliga konsulter har 180 hp eller mer som socionom,beteendevetare eller likvärdigt samt har erfarenhet som familjehem,växt upp i eller annan koppling.

 • Handledning

  Våra familjer får handledning av "Sin" konsulent minst månadsvis men oftast veckovis och vid behov tätare, Vi har grupphandledning 5-6 ggr om året med våra familjer (Just nu via teams pga pandemin)

 • Samverkan

  Vi är kända för att alltid göra vårt yttersta för att samverkan mellan soc ,familjehem ,skola ,bup mm ska flyta på så bra som möjligt

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett kvalitets arbete som ständigt pågår där vi utvärderar innan, under o efter varje placering för att ständigt jobba för att bli bättre. Vårt miljöarbete har strävan om att vara klimatneutrala och vi är på god väg till detta men har lite jobb kvar för att vara i hamn.

 • Fortbildning

  Konsulenterna går vidareutbildningar, kurser mm löpande flera gånger om året 2022 är det handledning på högskolenivå som gäller för samtliga. Våra familjehem har tillgång till ett 40 tal utbildningar internt och via familjehemsskolan men även till TMO mf genom rädda barnen som vi skickar v Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns alltid nära våra kunder och familjer och nu är vi 23 konsulenter så vi täcker en stor del av Sverige. Uppe i Norr saknar vi dock representanter på flera platser då vi anser att avståndet där uppe gör att det är svårt att fullfölja sitt uppdrag. Men vi jobbar hårt på att skaffa til Läs mer...

 • Referenser

  Vi har gott om Referenser (Ring Richard eller Jenny så får ni aktuella namn o telefon nummer då socialtjänsten ofta byter medarbetare)

Förenade Familjehem AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn 0 år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-09-29
Förenade Familjehem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida