• image3.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Avina Omsorg AB

 • Pris

  Grundar sig utifrån den placerades behov och problematik.

 • Antal platser/Boendeform

  Stödboende består av 9 platser

 • Främmande Språk

  Persiska, arabiska, turkiska, engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  snättringegården är ett stödboende för män, kvinnor och par med beroendeproblematik. Verksamheten bygger på kompetens och struktur i vardagen, ett stödboende som erbjuder MI samtal och en erfaren kurator samt specialistsjuksköterska som verksamhetschef med mycket erfarenhet. VD, förestånda Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Journalföring görs dagligen och månadsrapport lämnas till uppdragsgivare.

 • Sysselsättning

  Individuell

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningen sker efter överenskommelse med berörd beställare och klient.

 • Organisation/Personal

  Föreståndare, specialistsjuksköterska och undersköterska/mentalskötare. Personal finns dygnet runt.

 • Konsulter

  Sjuksköterska

 • Handledning

  Ja

 • Samverkan

  Vi samarbetar med klienternas läkare på hemkommun för att förenkla eventuellt flytt till hemkommun efter avslutad vistelse.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett tydligt och effektivt system för att både utveckla och följa upp kvalitet och miljön i verksamheten.

 • Fortbildning

  Utbildning kommer att ges till personalen kontinuerligt för att de ska utvecklas professionellt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Buss ca 300 m från boendet. Från boendet till Stockholm C ca 30 min.

 • Övrigt

  Lång erfarenhet av arbete med personer med missbruk/alkoholproblematik och psykiska funktionsnedsättning.

Avina Omsorg AB

 • Snättringevägen 46
  141 41 Huddinge
  0737132320
 • info@avinaomsorg.se
 • Org-nr: 559173-2010
 • Kontaktperson
 • Yashar Shojai
  0737132320
  Yashar@avinaomsorg.se
 • Ferhat Baysal
  0736356669
  Ferhat@avinaomsorg.se
 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21-65 år
Senast uppdaterad: 2018-11-12
Avina Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida