Logo

Aspviksgården

 • Pris

  Anpassas utifrån ungdomens insats.

 • Antal platser/Boendeform

  12

 • Främmande Språk

  Engelska, persiska, kurdiska, arabiska

 • Ramavtal

  Nej

 • Verksamhetsbeskrivning

  Aspviksgården är ett boende med utbildning i olika skönhetsgrenar som t.ex hårstylist, fransstylist, make-up artist och nagelskulptör för flickor i åldrarna 14-19. Aspviksgården är beläget i Värmdö med närhet till den vackra svenska naturen. Vi drivs som ett HVB- hem under AKQA AB och tar Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamheten utvärderas årligen genom intern revision av kvalitetsledningssystemet. Ledningsgenomgång sker årligen för att se att metoder, instruktioner, rutiner samt kompetensnivån inom företaget är fungerande och ändamålsenligt. Avvikelse/klagomålshantering möjliggör snabba förbättringsi Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Aspviksgården erbjuder de inskrivna sysselsättning i form av undervisning inom olika skönhetsgrenar som t.ex hårstylist, fransstylist, make-up artist och nagelskulptör. Flickorna kommer parallellt med den estetiska utbildningen lära sig grunderna i företagsekonomi. Ska ungdomen gå i vanlig Läs mer...

 • Sysselsättning

  Aktiviteter utformas tillsammans med ungdomarna på boendet utifrån deras intressen. Fotboll, innebandy, simning/bad, gym mm finns i närheten. Fritidsgård finns i Gustavsberg och de erbjuder en hel del aktiviteter. Utflykter görs kontinuerlig och sport/spel-aktviteter finns på Aspviksgården Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Socialtjänsten beslutar utifrån ungdomens behov.

 • Inskrivningsförfarande

  En riskbedömning görs i samråd med placerande kommuns socialtjänst. Vid inskrivningstillfället informeras ungdomen om de trivselregler samt förhållningsregler som gäller på Aspviksgården och får skriva på att denne tagit del av dem

 • Organisation/Personal

  7 ordinarie anställda samt några timanställda. Bland personalen finns socionomer, psykolog, undersköterska, socialpedagoger, lärare mm. Personalen har kompetenser utifrån socialt arbete, socialpedagogik, socialpsykiatri och språkkunskaper samt arbetslivserfarenhet inom området. Aspviksgård Läs mer...

 • Handledning

  Handledning var 4:e vecka. Verksamhetschef ansvarar för att handledning finns och möjliggörs på verksamheten. Ärendeprocesshandledning i fokus.

 • Samverkan

  Tydlig och regelbunden kommunikation från båda parter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kontinuerlig kvalitetsuppföljning både lokalt och regionalt inom samtliga områden som berör verksamheten.

 • Fortbildning

  Individuell utbildningsplan upprättas med den anställde. Utifrån den enskildes och verksamhetens behov tillgodoses utbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Aspviksgården ligger i utkanten av Gustavsberg. Från Gustavsberg finns goda bussförbindelser till Slussen (Stockholm). Med bil tar det ca 45 minuter från Brommaflygplats eller 35 minuter från centrala Stockholm

Aspviksgården

 • Flickor 14-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-12-08
Aspviksgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida