Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG
 • image3.JPG
 • image4.JPG
 • image5.JPG

OmsorgsCompagniet Vändpunkten Stödboende

 • Antal platser/Boendeform

  15

 • Främmande Språk

  Ja

 • Ramavtal

  Ja, tar även emot placeringar på individavtal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  OmsorgsCompagniet Stödboendet Vändpunkten i Sköndal står till förfogande för människor med samsjuklighet samt psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket även kan inkludera missbruksproblematik. Stödboendet är ett nyktert boende och alla bor i varsin möblerad lägenhet med Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbundet i samverkan med uppdragsgivare för den enskilda placeringen.
  Årlig uppföljning med brukarundersökning.
  SSIL externa kvalitetsmätning.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till träningslägenhet med boendestöd efter stödboendeplacering.

 • Sysselsättning

  Vår målsättning är att alla som kan ska ha en sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Varierar utifrån klientens behov och uppdrag.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan görs direkt till verksamhetchef alternativt till OmsorgsCompagniets placeringsrådgivare.

 • Organisation/Personal

  Vår personal är alkohol-, och drogterapeuter, behandlings-, social-, och stödpedagoger samt mentalskötare.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning.

 • Samverkan

  Beroendemottagningar
  Psykosprogrammet
  Psykiatriska mottagningar

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete, vill du läsa mer om vårt arbetssätt gällande kvalitet så ta del av bifogad beskrivning. Vi är måna om att ha en god dialog med placerande handläggare och skickar månadsrapport om hur det går för klienten men har naturligtvis även kontakt med Läs mer...

 • Fortbildning

  Regelbundet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ca 5 km från centrala Stockholm. Bra kommunikationer, buss i direkt anslutning till boendet.

 • Referenser

  Finns vid efterfrågan.

OmsorgsCompagniet Vändpunkten Stödboende

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 21 år-
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2023-01-24
OmsorgsCompagniet Vändpunkten Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida