Logo
 • image5.jpg
 • image4.jpeg
 • image3.jpeg
 • image2.jpeg
 • image5.jpeg

Nordhaga Behandlingshem

 • Pris

  Dygnskostnad 5500kr.

 • Antal platser/Boendeform

  6platser

 • Främmande Språk

  Eng, spanska, farsi m.fl.

 • Ramavtal

  Trygga Hem skapades 2015. Nordhaga Behandlingshem är dock en Nystartad verksamhet i företaget. Upphandling pågår i den mån vi hinner lämna anbud.

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Nordhaga Behandlingshem i Orust har vi i plats för 6 st.flickor i åldern 14 till och med 18 år som av olika skäl behöver förändring i sin livssituation. Vi tillämpar gedigen matchning och lämplighetsprövning för ett optimalt tryggt och säkert boende för alla våra ungdomar. Placering Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning sker genom: -Egenkontroll genomförs var 3:e månad av: verksamhetens synpunkter och klagomål. Avvikelser och incidenter med mera, allt följs upp av kvalitetsrådet. -Uppföljningsmöten inplaneras med socialtjänst samt vårdnadshavare. -Uppföljningsmöten inplane Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning och eftervård planeras i samråd med socialtjänst samt vårdnadshavare. Detta utifrån ungdomens och familjens behov. Vi har möjlighet att erbjuda föräldrarna stöd, samt utbildning i både KBT och KOMET.

 • Skola/Kursverksamhet

  En viktig del i en fungerande vardag är att det finns en tydlig vardagsstruktur.Vi hjälper alla ungdomar att komma igång med skola så snabbt som möjligt! På Orust finns det ett flertal grundskolor. Gymnasium finns både i Henån, Orust samt i Stenugnssund, Uddevalla eller Göteborg. Skolbusse Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi påbörjar behandlingen med att skapa struktur kring den unge med ett schema för en individuellt anpassad vardag. Ungdomarna motiveras att komma igång med en fungerande vardag med aktiviteter dagtid samt god sömn nattetid. Varje ungdom tilldelas en KP, kontaktperson, som stöttar och hjälp Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatstiden beslutas i samråd med socialtjänsten, men är också beroende av hur aktiv den unge är i behandlingsarbetet. Vårdplanen ligger till grund för själva uppdraget, och vi lägger ner extra resurser på att hitta rätt väg till hur detta arbete skall ske. Vi använder i huvudsak evidens Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan ställs direkt till behandlingshemmet. Socialtjänsten svarar på frågor enligt våra rutiner som ligger till grund för en lämplighetsbedömning. Bedömning görs ifall den unge är inom vår målgrupp, har lämplig ålder och kön för befintlig ungdomsgrupp, har en problematik som kommer a Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personal anställs med olika bakgrund teoretiskt och praktiskt. Vi har personal som är socionom, beteendevetare, undersköterskor med påbyggnad inom psykiatri, behandlingspedagoger mm, men framför allt är vi trygga och stabila vuxna som vill göra en skillnad i ungdomarnas liv. Vi anställer p Läs mer...

 • Konsulter

  Trygga Hem har tillgång till såväl psykiatriker, allmänläkare och psykologer där vi har DBT, KBT, psykoterapi, traumabehandling mm att tillgå efter behov/förfrågan.

 • Handledning

  Trygga Hems personal har regelbunden extern handledning av Psykologpartners. Detta utifrån behov gällande ärende- eller processhandledning. Psykologpartners handledning bygger på modern inlärningsteori, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Det är från dessa teorier begreppen TBA (Tillä Läs mer...

 • Samverkan

  Samverkansarbetet är synnerligen viktigt för oss när det gäller familjen, vårdnadshavare, skola/praktik och uppdragsgivare. Samverkan sker vanligtvis via telefon, mail och månadsrapport. Vi har som mål att ha veckovis kontakt med vårdnadshavare, skola/praktik och uppdragsgivare. Intern s Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetssäkring - Trygga Hems kvalitetsarbete syftar till ständiga förbättringar av vår verksamhet. Först och främst för de ungdomar som vi är till för och som vårdas och bor på Nordhaga Behandlingshem - Men också för deras anhöriga, våra uppdragsgivare samt vår personal! Syftet med Läs mer...

 • Fortbildning

  Trygga Hem anser att fortbildning och uppdatering av ev. utbildning är viktigt. Vi börjar därför 2019 med en specialsydd KBT utbildning åt samtliga personal inkl. alla vikarier. Utbildningen hålls av KBT Psykologpartners. Vidare är det även inplanerat och bokad utbildning/uppfräschning av Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Från Nordhaga Behandlingshem, går skolbussen rakt utanför porten! Det tar 11min med bussen in till Svanesund Centrum där det finns diverse handel och grundskolor. Härifrån kan man ta färjan över till Stenugnsund(7min färja, går ofta). Här i Stenugnssund finns det Gymnasium, gym, köpcenter Läs mer...

 • Referenser

  Pia Lindroos - Gruppledare IFO Filipstads Kommun. Telefon nr - 0702- 67 88 95
  Mondira Chatteree - Socialsekreterare Filipstads Kommun - Telefon nummer 0732-70 39 76

Nordhaga Behandlingshem

 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-10-09
Nordhaga Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida