Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

FamiljeDynamiken Mellbygård HVB

 • Pris

  3 550 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB (Hem för Vård eller Boende) beläget i Partille strax utanför Göteborg med 7 platser för flickor och pojkar 14 år - 18 år.

 • Främmande Språk

  Engelska, Bosniska, Spanska, Arabiska, Tyska, Kurdiska

 • Ramavtal

  Verksamheten har ramavtal med flertalet av landets kommuner samt samarbete med kommuner runt om i landet genom direktupphandling.

 • Verksamhetsbeskrivning

  FamiljeDynamikens verksamhet Mellbygård HVB är ett trivsamt behandlingshem som är beläget i ett tryggt och lugnt område i Partille strax utanför Göteborg. Boende och behandling utgår utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och erbjuds ungdomar med psykosocial problematik och socialt Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  En genomförandeplan upprättas utifrån vårdplanen som inkommer, tillsammans med uppdragsgivaren, föräldrar och ungdomen. Utöver uppföljningsmöten skickas även regelbundet skriftliga månadsrapporter till ansvarig handläggare. Vidare rapporteras andra viktiga händelser alltid löpande under in Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker i samråd och delaktighet med uppdragsgivande socialsekreterare, ungdomen och vårdnadshavare. Mellbygård HVB stödjer och förbereder ungdomen under utslussningstiden. Verksamheten har möjlighet till öppenvårdskontakt under en kortare tid i syfte att följa upp vården för både Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten har ett nära samarbete med skolorna i närområdet. Gymnasieskolorna har ett brett utbud av utbildningar som passar ungdomar med olika intressen. Vi har även ett gott samarbete med flera frivilligorganisationer som anordnar läxhjälp och fritidsaktiviteter för ungdomar i Partille Läs mer...

 • Sysselsättning

  Verksamheten har en god kontakt med flertalet olika praktikplatser som kan ge ungdomen goda möjligheter att komma ut i praktik/arbete. Ungdomarna får dagligt stöd och coachning för att fullfölja sin praktik.

 • Behandling/Insatslängd

  Vid behov erbjuds psykoterapi/samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut. Personalen på boendet har mångårig erfarenhet av socialt arbete och kan bemöta ungdomar med svår problematik. Behandlingen styrs av god kvalitet och kontinuitet för att skapa trygghet och förutsägbarhet för un Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Socialsekreterare tar kontakt med verksamheten. En kartläggning och en risk- och lämplighets bedömning görs och det finns ett utarbetat förfarande kring indrivnings processen.

 • Organisation/Personal

  Personalen har utbildningar såsom socionom, beteendevetare, MI-terapeut, utbildning inom lösningsfokuserad korttidsterapi, ART, humanistisk socialpedagog, rePULSE, miljöterapeut, barn- och ungdomspedagog, socialpedagog, ungdomsbehandlare och de anställda har tillsammans många års erfarenhe Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker, överläkare, psykolog, psykoterapeut.

 • Handledning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom löpande intern och extern handledning.

 • Samverkan

  Det finns ett nära samarbete med BUP, skola och praktikplatser i närområdet. Verksamheten har goda kontakter med frivilligorganisationer som anordnar olika aktiviteter och stödjare ungdomarna i Partille att komma ut i aktiviteter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetens kvalitetsledningssystem är i överensstämmelse med standarden SS-EN ISO 9001:2015. Verksamheten har höga krav på miljön och vårdens kvalitet samt säkerhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra innehåll och kvalitet genom regelbundna utvärderingar och riskanalyser.

 • Fortbildning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom utbildningar, handledning, föreläsning inom MI och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jag svaghet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Mellbygård HVB ligger bara minuter från buss och tågtrafik. Avståndet till centrala Göteborg är 11-15 minuter.

 • Referenser

  Vänligen kontakta oss för referenser, vilka finns runt om i landet.

 • Övrigt

  Vi skickar alltid kopior på våra tillstånd och tillsynsrapporter innan avtal skrivs som i ett led i vårt certifierade kvalitetsarbete.

FamiljeDynamiken Mellbygård HVB

 • Mellbyvägen 27
  433 30 Partille
  031-387 10 70
 • info.mellbygardhvb.se
  www.mellbygardHVB.se
 • Org-nr: 559051-0854
 • Kontaktperson
 • Sanda Bahtanovic - Föreståndare
  031-387 10 70, val 2 i menyvalet
  info@mellbygardhvb.se
 • Maria Haglund - Enhetschef
  031-387 10 70, val 3 i menyvalet
  info@familjedynamiken.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
Senast uppdaterad: 2021-02-23
FamiljeDynamiken Mellbygård HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida