• image2.png
 • image3.png
 • image4.png
 • image1.jpg

Furuskogshemmet AB

 • Pris

  Dygnsavgiften är 3 300 kr. Verksamheten är öppen för att diskutera priset utifrån ungdomens behov och omständigheter för att komma om ett rymligt pris för socialtjänstens placeringar då verksamheten inte är vinstdrivande.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB-hem med 7 platser för flickor och pojkar 14 år till och med 18 år med relationsproblem i förhållande till föräldrar, skola och övrig vuxenvärld. Samt ungdomar med beteendeproblematik som befinner sig i riskzonen till kriminalitet och missbruk.

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Dari/Persiska, Kurdiska, tigrinska

 • Ramavtal

  Verksamheten har enskilda avtal med Lerum, Partille, Halmstad, Kungälv, Lysekil, Karlstad,

 • Verksamhetsbeskrivning

  Furuskogshemmet är ett HVB-hem där verksamheten är tänkt som ett mindre, familjärt boende med få platser och liten personalgrupp. Vi erbjuder plats för flickor och pojkar mellan 14-18 år med en trygg och välfungerande struktur utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi arbetar int Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker regelbunden och utifrån ungdoms aktuella situation

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker i samarbete med uppdragsgivande socialsekreterare, ungdomen och hans vårdnadshavare samt övriga samarbetspartner beroende på vilket vårdform ungdomen kommer att behöva. Verksamheten har möjlighet till öppenvårdskontakt under en kortare tid i syfte att följa upp vården för Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten har gott samarbete med skolorna i närområdet samt olika gymnasier med stort utbud av olika utbildningar. Vi har även god samarbete med flera frivilliga grupper som anordnar läxhjälp och fritidsaktiviteter för ungdomar i Partille.

 • Sysselsättning

  Verksamheten har bearbetad kontakt med olika praktikplatser i området som ger ungdomen goda möjligheter att komma ut i praktik/arbete. Ungdomarna får dagligt stöd och coachning för att fullfölja sin praktik.

 • Behandling/Insatslängd

  Vid behov erbjuder verksamheten psykoterapi/samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut. Vi har även psykolog och psykoterapeut kopplat till verksamheten. Furuskogshemmet är ett mer familjärt HVB-hem som riktar sig till flickor och pojkar 14-18 år som har utmaningar/problem med relat Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Socialsekreterare tar kontakt med verksamheten.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har socionomer, socialpedagog ungdomsbehandlare och flera anställda med många års erfarenhet inom barn och unga. Verksamheten har dygnet runt bemanning.

 • Konsulter

  Samarbete med Psykiater knutet till verksamheten.

 • Handledning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom handledning, föreläsningar inom MI och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jagsvaghet.

 • Samverkan

  Det finns fungerande och goda samarbeten med BUP, skola och praktikplatser i närområdet. Verksamheten har goda kontakter med olika frivilliga grupper som anordnar olika aktiviteter och stödjare ungdomarna i Partille att komma ut i aktiviteter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vår verksamhet genomsyras av hög miljö, kvalitets och säkerhetskrav. Vi arbetar aktiv med framåtriktad planering av resurser och ständiga förbättringar i våra processer

 • Fortbildning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom handledning, föreläsning inom MI och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jagsvaghet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Lokalen ligger två minuter från busshållplatsen och fem minter till tåget. Verksamheten ligger 15 minuter från centrala Göteborg.

 • Referenser

  Socialsekreterare Ylva Johansson
  Barn och unga Partille kommun
  Tel: 031-392 20 80

  Mobil: 070-08 450 68

  E-post: ylva.johansson@partille.se

  Susanne Eliasson
  Lerums kommun
  susanne.eliasson@lerum.se
  Direkt: 0302-52 21 87

  SMS: 070-602 21 87

Furuskogshemmet AB

 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-12-13
Furuskogshemmet AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida