• image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Mellby Gård HVB

 • Pris

  3 300 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB-boende i Partille/Göteborg med 7 platser för flickor och pojkar 14 år - 18 år.

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Dari/Persiska, Kurdiska, Tigrinska

 • Ramavtal

  Verksamheten har enskilda avtal med Lerum, Partille, Halmstad, Kungälv, Lysekil och Karlstad.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Furuskogshemmet är ett litet och familjärt HVB i ett tryggt och lugnt område. Boende och behandling erbjuds ungdomar med psykosocial problematik och socialt nedbrytande beteende. Grundläggande i verksamheten är individuellt framtagna planeringar som innebär social träning, brottsförebyg Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan upprättas tillsammans med socialtjänst, föräldrar och ungdomen. Utöver uppföljningsmöten skickas även regelbundet skriftliga uppföljningsdokument till ansvarig placerare. Vidare rapporteras andra viktiga händelser.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker i samråd och delaktighet med uppdragsgivande socialsekreterare, ungdomen och vårdnadshavare. Mellbygård HVB stödjer och förbereder ungdomen under utslussningstiden. Verksamheten har möjlighet till öppenvårdskontakt under en kortare tid i syfte att följa upp vården för både Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten har ett nära samarbete med skolorna i närområdet. Gymnasieskolorna har ett brett utbud av utbildningar som passar ungdomar med olika intressen. Vi har även ett gott samarbete med flera frivilligorganisationer som anordnar läxhjälp och fritidsaktiviteter för ungdomar i Partille Läs mer...

 • Sysselsättning

  Verksamheten har bearbetad kontakt med olika praktikplatser i området som ger ungdomen goda möjligheter att komma ut i praktik/arbete. Ungdomarna får dagligt stöd och coachning för att fullfölja sin praktik.

 • Behandling/Insatslängd

  Vid behov erbjuds psykoterapi/samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut. Personalen på boendet har mångårig erfarenhet av socialt arbete och kan bemöta ungdomar med svår problematik. Vården styrs av god kvalitet och kontinuitet för att skapa trygghet och förutsägbarhet för ungdomen Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Socialsekreterare tar kontakt med verksamheten.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har socionomer, socialpedagog ungdomsbehandlare och flera anställda med många års erfarenhet inom barn och unga. Verksamheten är bemannad dygnet runt.

 • Konsulter

  Psykiater, psykolog, psykoterapeut.

 • Handledning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom handledning, föreläsningar inom MI och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jagsvaghet.

 • Samverkan

  Det finns ett nära samarbete med BUP, skola och praktikplatser i närområdet. Verksamheten har goda kontakter med frivilligorganisationer som anordnar olika aktiviteter och stödjare ungdomarna i Partille att komma ut i aktiviteter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  I vår verksamhet har vi höga krav på miljön och vårdens kvalitet samt säkerhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten genom regelbundna utvärderingar och riskanalyser.

 • Fortbildning

  Verksamheten erbjuder personalen kompetensutveckling genom handledning, föreläsning inom MI och miljöterapi samt fortbildningar inom emotionell instabilitet och jagsvaghet.

 • Kommunikation/Avstånd

  HVB-hemmet ligger två minuter från busshållplatsen och fem minter till tåget. Avståndet till centrala Göteborg är endast 15 minuter.

 • Referenser

  Socialsekreterare Ylva Johansson
  Barn och unga Partille kommun
  Tel: 031-392 20 80

  Mobil: 070-08 450 68

  E-post: ylva.johansson@partille.se

  Susanne Eliasson
  Lerums kommun
  susanne.eliasson@lerum.se
  Direkt: 0302-52 21 87

  SMS: 070-602 21 87

Mellby Gård HVB

 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-04-29
Mellby Gård HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida